عصر بازارمدیران خودرو

معاون مهندسی وپشتیبانی ورییس اداره امورمدیران

پاسخگویی معاون مهندسی وپشتیبانی ورییس اداره امور مدیران بانک انصار به مشتریان وکارکنان

عصر اعتبار- بر اساس برنامه ریزی وزمانبندی از پیش اعلام شده ،در سومین مرحله از اجرای طرح گفتگوی بی واسطه مدیران ارشد بانک انصار با مشتریان و کارکنان این بانک که در مرکزخدمات مشتریان صورت گرفت، آقایان سعیدی،معاون مهندسی وپشتیبانی و لطفی رییس اداره امور مدیران در مرکز خدمات مشتریان این بانک حضور یافته وپاسخگوی مشتریان وکارکنان بانک بودند.

پاسخگویی معاون مهندسی وپشتیبانی ورییس اداره امور مدیران بانک انصار به مشتریان وکارکنان
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۲:۰۰

  معاون مهندسی وپشتیبانی،آقای سعیدی

  رییس اداره امور مدیران،آقای لطفی

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، تماس گیرندگان، ضمن قدردانی از اجرای طرح گفتگوی بی واسطه مدیران ارشد، در گفتگو با معاون مهندسی وپشتیبانی در خصوص ایجاد صندوق امانات در شعب،امکانات رفاهی وتجهیزات شعب،ورنگ لباس سازمانی کارکنان وتشکر از پیگیریهای انجام شده در جهت رفع نواقص ومشکلات انعکاس یافته به بانک مطالب ارزشمندی را بیان کردند.

  همچنین مشتریان وکارکنان بانک در گفتگو با رییس اداره امور مدیران در خصوص نحوه جابجایی مدیران وتقدیر از پیشکسوتان بانک به بحث وتبادل نظر پرداختند.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی