عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

تورم افزایش یافت

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مردادماه را ۸.۷ درصد اعلام کرد که نسبت به تیرماه، ۶.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تورم افزایش یافت
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۰۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۲:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مردادماه سال 95 را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شاخص کل  در مردادماه سال 95 عدد 231 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل، 1.4 درصد افزایش داشته است. همچنین افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 7.4 درصد است که نسبت به همین تاریخ در ماه قبل، 6.5 درصد افزایش یافته است.

  درصد تغییرات شاخص کل تورم در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 8.7 درصد است که نسبت به همین تاریخ در تیرماه امسال، 9 درصد کاهش یافته است. همچنین شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه، به رقم 274.5 رسیده که نسبت به ماه قبل 2.8 درصد افزایش داشته است؛ همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها، در ماه مورد بررسی به عدد 272.5 رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش داشته است. در عین حال، این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، 8.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه هم، 6.8 درصد است.

  شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل، 8.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماهه منتهی به مردادماه امسال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 6.8 درصد است که نسبت به همین تاریخ در تیرماه سال جاری، 6.9 درصد کاهش یافته است.

  همچنین شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مردادماه سال جاری به رقم 216 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است، در عین حال میزان افزایش شاخص گروه عمده مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.8 درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه، 9.5 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه سال جاری، 9.9 درصد کاهش یافته است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی