عصر بازار

دکتر نجف پور :

دانش، مهارت، نگرش؛ مختصات تحولی سند جامع آموزشی بانکداری اسلامی قوامین

عصر اعتبار- دکتر حمید رضا نجف پور، قائم مقام مدیر عامل بانک قوامین در مراسم رونمایی از سند جامع آموزش بانکداری اسلامی بانک قوامین در تشریح ابعاد و زوایای مختلف این سند و اهداف برون و درون سازمانی آن با خبرنگار ما به گفتگو نشست که از نظر می گذرانید.

دانش، مهارت، نگرش؛ مختصات تحولی سند جامع آموزشی بانکداری اسلامی قوامین
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»

  هدف اصلی از  تدوین سند جامع آموزش  بانکداری اسلامی را چه می دانید؟ جایگاه این سند در سند تحول راهبردی بانک قوامین چه می باشد؟
  بر اساس  طراحی و تدوین سند راهبردی تحول بانک قوامین، یکی از حوزه های اساسی که می بایست در این سند تحول به منصه ظهور و بروز برسد پیاده سازی الگوهای بانکداری اسلامی در افق و چشم انداز 1404 می باشد.در راستای تحقق این چشم انداز و رسیدن به افق بانکداری اسلامی، در ابعاد متفاوتی در این سند به موضوع بانکداری اسلامی و نحوه تحقق آن در بانک قوامین پرداخته شده است. ابعادی از قبیل ساختار متناسب با بانکداری اسلامی، محتوای بانکداری اسلامی، ابعاد انسانی بانکداری اسلامی و ... که در این میان نقش سرمایه انسانی بانک در راستای تحقق این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از سازوکارهایی که زمینه تحول در سرمایه انسانی بانک در راستای بانکداری اسلامی را فراهم می سازد بهره گیری از ابزارهای توسعه و توانمندسازی کارکنان همانند آموزش می باشد.لذا ضرورت ایجاد تحول اساسی درکارکنان در راستای تحقق بانکداری اسلامی، ایجاد تغییرات دانشی، مهارتی و بالتبع آن تغییرات نگرشی نسبت به مقوله بانکداری اسلامی می باشد. در سند تحول راهبردی بانک ، یکی از پایه های اساسی جهت رسیدن به بانکداری اسلامی تغییر در ابعاد دانشی، مهارتی و نگرشی کارکنان برشمرده شده است که سند جامع آموزش بانکداری اسلامی به دنبال ایجاد تحول در این ابعاد سه گانه است. هرچند بایست این نکته را نیز مدنظر داشت که تحقق بانکداری اسلامی در بانک قوامین صرفاً در ابعاد توسعه انسانی بانک   خلاصه نمی شود و اقدامات دیگری همچون ایجاد ساختارهای متناسب با بانکداری اسلامی، بازمهندسی فرآیندهای عملیاتی بانک متناسب با بانکداری اسلامی بویژه فرآیندهای اعتباری و تسهیلاتی  و.... نیز می بایست به موازت توسعه افراد،  صورت پذیرد.
  رویکرد و محتوای کلی سند جامع آموزش بانکداری اسلامی بانک قوامین چیست؟
  رویکرد اساسی سند جامع آموزش بانکداری اسلامی ، توسعه تدریجی ابعاد دانش، مهارت و نگرشی کارکنان بانک به عنوان اصلی ترین عامل تغییر و تحول ، می باشد. همچنین متعهد سازی لایه ها و سطوح مختلف کارکنان نسبت به بانکداری اسلامی از طریق ابزارهای توسعه ای نیز بعنوان یکی دیگر از رویکردهای اساسی مطروحه در این سند می باشد.
  در سند جامع آموزش بانکداری اسلامی سعی شده با بهره گیری از الگوهای متعهد سازی  نسبت به ایجاد تحول، ابعاد و گامهای اساسی حرکت بانک قوامین در افق بانکداری اسلامی مورد شناسایی و تبیین قرار گیرد. سپس  ابعاد تحولی که عبارتند از ابعاد انسانی، اطلاعاتی ، محتوایی، نرم و سخت مورد بررسی و تشریح قرار گرفته  و در ادامه  سلسله مراتب کارکنان نسبت به مقوله تحول در ابعاد بانکداری اسلامی تبیین شده و با بیان قابلیتهای کلیدی کارکنان به منظور تحقق بانکداری اسلامی، چارچوب کلان تحول در  حوزه سرمایه انسانی  مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است.
  در ابعاد کلان سند تحول در حوزه سرمایه انسانی بانک، هم راستا با تحقق بانکداری اسلامی، ضرورت  ایجاد تحول در ابعاد باور و اعتقاد، دانش و مهارت، انگیزه و رفتار و ساختار و ارتباطات کارکنان به خوبی تشریح شده است و متناسب با سلسله مراتب تغییر در ابعاد دانش، مهارت ، نگرش ورفتار ، مراحل توسعه دانش و مهارت کارکنان در راستای تحقق بانکداری اسلامی بصورت عملیاتی مورد بحث و تبیین قرار گرفته است.
  جایگاه مقوله مدیریت دانش در تدوین این سند را چگونه ارزیابی می کنید؟
  هدف اساسی این سند ایجاد تحول بنیادین در ابعاد دانشی، مهارتی و نگرش کارکنان بعنوان مطلع اصلی در افق بانکداری اسلامی است. لذا آن چه در این میان نقش اساسی را ایفا می نماید ایجاد ، انتقال و نشر وسیع دانش مرتبط با حوزه بانکداری اسلامی در میان کارکنان بانک می باشد. به منظور تحقق صحیح و کامل این هدف بهره گیری از الگوهای مدیریت دانش در این میان بیش از پیش رخ نمایان می کند لذا در تبیین این سند با بهره گیری از الگوی چهار مرحله ای آغاز، انتشار، یکپارچه سازی و شبکه سازی، تلاش شده است زمینه استقرار بانکداری اسلامی در میان کارکنان با رویکرد مدیریت دانش محقق شود.
  در مرحله آغاز هدف اصلی بانک ، آماده سازی کارکنان به منظور تحقق بانکداری اسلامی است، در مرحله انتشار تاکید اساسی بر ایجاد زیرساختهای  لازم برای بانکداری اسلامی و درمرحله یکپارچه سازی تمرکز اصلی بر یک دست نمودن کلیه اقدامات و تلاش کارکنان بانک در راستای تحقق اهداف بانکداری اسلامی می باشد و نهایتاً  پس از استقرار درونی ابعاد انسانی هم راستا با بانکداری اسلامی، تلاش می شود با رویکرد ایجاد شبکه های دانش، بانک قوامین، بعنوان یکی از اساسی ترین بازیگران دانشی در حوزه بانکداری اسلامی هم در صنعت بانکداری و هم در مراجع و محافل علمی و پژوهشی ، مطرح گردد.
  انتظار می رود در چه افق زمانی این سند پیاده سازی و اجرا یی شود؟
  افق زمانی در راستای پیاده سازی و استقرار کامل سند جامع آموزش بانکداری اسلامی در بانک قوامین سه ساله می باشد. انتظار می رود با همان رویکرد مدیریت دانش، بتوان با توجه به زیرساختها و بافت انسانی، بانک در ظرف زمانی سه سال به اهداف طراحی شده دست یابد. در سند مربوطه متناسب با مراحل چهارگانه ، برنامه و اقدامات عملیاتی مد نظر همراه با روش اجرا، جامعه هدف، زمان اجرا و واحدهای همکار ، طراحی شده است و امید می رود با توجه به انگیزه مناسب کارکنان بانک به منظور قدم نهادن در مسیر تحقق بانکداری اسلامی، تمامی اقدامات و برنامه های طراحی شده به موقع اجرایی و عملیاتی شده و پس از سه سال شاهد جلوه گری بانک قوامین به عنوان یک بانک با رویکرد ی منطبق با موازین بانکداری اسلامی در صنعت بانکداری باشیم.
  در پایان امید است با مشارکت کلیه  مدیران و کارکنان خدوم و ارکان بانک قوامین و مشتریان ارزشمند و ذینفعان ، شاهد درخشش بیش از پیش این بانک در عرصه بانکداری و بویژه بانکداری اسلامی باشیم.

  برچسب ها
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر
  دکه مطبوعات
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۲ ماه پیش
  آرشیو