عصر بازارمدیران خودرو

تفاهمنامه بانک انصار ودانشگاه خوارزمی در حوزه اقتصادمقاومتی امضاء شد

عصر اعتبار- به منظور ایجاد، گسترش و تحکیم همکاری­های آموزشی، علمی و پژوهشی با محوریت تحقق سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی و باتوجه به جایگاه و نقش نظام بانکی در تحقق این سیاست­ها، بانک انصار و دانشگاه خوارزمی تفاهمنامه ای ۱۰ ماده ای را امضاکردند که براساس مفاد این تفاهم نامه طرفین در بکارگیری تمامی ظرفیت های یکدیگر در راستای ارتقای فعالیت های حرفه ای مرتبط با تحقق اقتصادمقاومتی متعهد شدند.

تفاهمنامه بانک انصار ودانشگاه خوارزمی در حوزه اقتصادمقاومتی امضاء شد
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، انجام پژوهش های علمی پیرامون نقش نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصادمقاومتی، همکاری در جهت تولید محتوای نظری، تبادل تجربیات با برپایی نشست های علمی، خدمات مشاوره‌ای، فعالیت‌های آموزشی و تلاش مشترک در مسیر پیاده‌سازی اقتصادمقاومتی و بانکداری‌اسلامی محورهای این تفاهمنامه را تشکیل می‌دهند.

    براساس گزارش مذکور توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در اقتصادمقاومتی و حمایت بانک انصار از دانشگاه خوارزمی در این حوزه و ایجاد کمیته مشترک برای هدایت اقدامات اجرایی، از مهم‌ترین نکات این تفاهنمامه به شمارمی‌آیند.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی