عصر بازار

مبالغ دیه در گذر زمان

عصر اعتبار- مقدار دیه در کشور ما حسب آموزه های دینی بر اساس قیمت شتر محاسبه و همه ساله توسط قوه قضائیه ابلاغ می شود که البته در مقایسه با برخی کشورهای دیگر ناچیز است.سه کشور آلمان، اسپانیا و انگلیس به ترتیب بیشترین میزان دیه را در دنیا دارند. آلمان به پول ایران با ۲ میلیارد تومان بالاترین میزان دیه را دارد.

مبالغ دیه در گذر زمان
نسخه قابل چاپ
جمعه ۰۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۹:۰۰

  سال 1374 (نرخ دیه): 3.6 میلیون تومان (ماه عادی) / 4.8 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1375 (نرخ دیه): 4.1 میلیون تومان (ماه عادی)/ 5.5 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1376 (نرخ دیه): 4.8 میلیون تومان (ماه عادی)/ 6.4 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1377 (نرخ دیه): 5.6 میلیون تومان (ماه عادی)/ 7.4 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1378 (نرخ دیه): 6.1 میلیون تومان (ماه عادی)/ 8.1 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1379 (نرخ دیه): 6.4 میلیون تومان (ماه عادی)/ 8.5 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1380 (نرخ): 10 میلیون تومان (ماه عادی)/ 13.300 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1381 (نرخ دیه): 15 میلیون تومان (ماه عادی)/ 20 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1382 (نرخ دیه): 18 میلیون تومان (ماه عادی)/ 24 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1383: 22 میلیون تومان (ماه عادی)/ 29 میلیون و300 هزار تومان (ماه حرام)
  سال 1384 (نرخ دیه): 24 میلیون تومان (ماه عادی)/ 32 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1385 : 26 میلیون تومان (ماه عادی)/34 میلیون و 600 هزار تومان (ماه حرام)
  سال 1386 (نرخ دیه): 35 میلیون تومان (ماه عادی)/ 46 و 600 هزارتومان (ماه حرام)
  سال 1387 : 40 میلیون تومان (ماه عادی)/ 53 هزار و 300 هزار تومان (ماه حرام)
  سال 1388 : 40 میلیون تومان (ماه عادی)/ 53 میلیون و 300 هزار تومان (ماه حرام)
  سال 1389 (نرخ دیه): 45 میلیون تومان (ماه عادی)/ 60 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1390 (نرخ دیه): 67 میلیون تومان (ماه عادی)/ 90 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1391: 94 میلیون تومان (ماه عادی)/ 125 میلیون و 300 هزار تومان (ماه حرام)
  سال 1392: 113 میلیون تومان (ماه عادی)/150 میلیون و 600 هزار تومان (ماه حرام)
  سال 1393 (نرخ دیه): 150 میلیون تومان (ماه عادی)/ 200 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1394 (نرخ دیه): 165 میلیون تومان (ماه عادی)/ 220 میلیون تومان (ماه حرام)
  سال 1395 (نرخ دیه): 190 میلیون تومان (ماه عادی)/ 253 میلیون تومان (ماه حرام)

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش
  آرشیو