عصر بازار

مهریه ها هنوز در ایران دردسر ساز است

عصر اعتبار- ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی چنین می گوید که «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

مهریه ها هنوز در ایران دردسر ساز است
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایران، قانون مدنی بنا بر اصل بر ذمه  زوج بودن مهریه و ضرورتی که بر پرداخت بهنگام آن دارد به یکی دیگر از شروط و شرایط ضروری برای مورد قبول بودن چیزی که به عنوان مهریه قرار داده می شود این ماده را تعیین و تصریح می کند و از این رو ضرورت روشن و به‌دور از ابهام بودن مهر را عنوان یکی از لوازم قابل ادا بودن مهریه، مبنی بر شفاف بودن آن به حدی که رفع جهالت از آن بشود قرار داده است. بنابر این ماده قرار دادن مال مجهول و مبهم به عنوان مهریه صحیح نیست همچنین گنجاندن چیزی و موردی که سبب ابهام در مهر شود و به شرایطی منتج شود که در صورت بررسی آن قابل رفع جهالت نباشد این سبب خدشه بر مهریه می شود. پس این موضوع به عنوان یک ضرورت باید در تعیین مهریه مد نظر قرار گیرد که موارد و موضوع هایی که طرفین به عنوان مهریه بر سر آن به توافق می رسند و مقرر می شود در مهریه گنجانده شود باید روشن و معلوم (در حد قابل رفع جهالت) باشند. از این رو مهریه و مالی که به عنوان مهر قرار داده می شود اعم از اینکه مادی یا معنوی باشد هم باید مشخص و معین و تصریح شده و معلوم باشد تا در کنار سایر شروطی که مهریه باید داشته باشد (در مجموع مالی که به عنوان مهر قرار داده می شود باید مجموعه ای از شرایط را دارا باشد از جمله اینکه دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد؛ مشخص و معلوم و  معین و تصریح شده باشد  یا اینکه دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد و ... که در این ماده صرفاً یکی از شرایط مهریه مورد بحث است که در طول چندین ماده  قانون مدنی که مربوط به مهریه است مورد بحث قرار گرفته اند. پس شرط مشخص و معین بودن مهریه که موضوع این ماده است در کنار سایر شرایط ضروری برشمرده شده توسط قانون برای مهریه قرار می گیرد نه اینکه صرفا همین شرایط را اگر مهریه داشته باشد کافی است. بدین منظور باید موضوع این ماده در امتداد سلسله شرایط و موارد لازم درخصوص مهریه مورد بررسی قرار گرفته و خواننده محترم باید به عنوان جزئی از مجموعه‌ای از شرایط لازم برای مهریه این بخش را پیوسته به بخش‌های قبلی و بعدی این ستون مورد مداقه قرار دهد.) پس یکی از شرایط مهم درخصوص مهرالمسی مشخص و معین بودن آن تا حد رفع جهل بین طرفین است تا به اتکای آن حداقل‌های ضرورت در راستای عملیاتی و قابل ادا بودن آن به طور شفاف و علنی محرز باشد. مهرالمسی به مهریه‌ای گفته می شود که مورد رضایت طرفین زن و شوهر قرار گرفته و پیش از جاری شدن عقد نکاح، طرفین درخصوص جزئیات و مقدار و مشروح آن به توافق رسیده و آن را به عنوان مهریه تعیین کرده باشند و در عقد نکاح به قید جزئیات و مشروح آن ذکر و تصریح می شود. پس بنا بر ماده 1079 قانون مدنی یکی از ضرورت های قانون در خصوص مهریه مشخص و معلوم بودن آن است و گنجاندن هر شکل از ابهام در مهریه ممنوع است و مشخص و معین و معلوم بودن مهریه در تمامی ارکان آن باید رعایت و لحاظ شود منتها میزان ضرورت مشخص و معلوم بودن آن، همان است که در ماده مطرح شده و عبارت است از اینکه تا حدی معلوم باید باشد که رفع جهالت آنها بشود.

برچسب ها
دکه مطبوعات
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
آخرین بروزرسانی ۲ ماه پیش
آرشیو