عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آمار اعلام کرد

تورم تولید کننده بخش معدن منفی ۷ درصد شد

عصر اعتبار- شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز با ۰.۹درصد کاهش، تورم منفی ۷درصدی برای این بخش ایجاد کرده است.

تورم تولید کننده بخش معدن منفی ۷ درصد شد
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مرکز آمار ایران،   شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال 1395 به عدد197.5رسیدکه نسبت به شاخص فصل قبل (199.1)، 0.8 درصد کاهش و شاخص فصل مشابه سال قبل(199.4)، 0.9 درصد کاهش داشته است.

       درصد تغییرات شاخص کل در4 فصل منتهی به فصل پاییز سال 1395نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) 7.0- می‌باشد که نسبت به تورم 4 فصل منتهی به فصل تابستان 1395(10.1-درصد)، افزایش داشته است.

  در فصل مورد بررسی بخش "استخراج کانه های فلزی " بیشترین تاثیر را بر کاهش 0.8درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است.

       شاخص قیمت در بخش "استخراج کانه‌های فلزی" با 1.5 درصد کاهش نسبت به فصل قبل از عدد193.9 به عدد 191.1 رسید. این کاهش بیش تر تحت تاثیر کاهش 4.7 درصدی فعالیت‌ "استخراج سنگ های آهنی" به وجود آمده است.

       در فعالیت "استخراج سنگ های آهنی"، شاخص قیمت در فصل پاییز 1395 از رقم 263.3 به رقم 251.0 رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان 4.7 درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی "کنسانتره آهن" می باشد.

      تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیتها، تاثیر بسزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی