عصر بازارمدیران خودرو

مدیرکل روابط‌عمومی‌وتبلیغات:

کتابچه نشان بازسازی شده بانک‌انصار ابزار موثری برای استحکام هویت‌بصری آن است

عصر اعتبار- کتابچه نشان بانک‌انصار شامل راهنمایی و دستورهای فنی و تخصصی موثر در استحکام هویت‌بصری است تا از طریق اجرای دقیق مفاد آن ازسوی کلیه عناصرسازمانی بتوان افکارعمومی را در راستای شکل‌گیری برند این بانک به شیوه‌ای کارشناسانه و اثربخش هدایت کرد.

کتابچه نشان بازسازی شده بانک‌انصار ابزار موثری برای استحکام هویت‌بصری آن است
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، آقای سیدحمیدخالقی مدیرکل‌بازاریابی‌وتبلیغات، ضمن بیان این مطلب، افزود: این کتابچه به مبادی ذیربط بانک کمک می‌کند که بهنگام بازاریابی، اطلاع‌رسانی وتبلیغات درخصوص خدمات و مزیت‌های رقابتی، از استانداردهای یکسانی برای شکل‌دهی به هویت‌بصری بانک به‌عنوان پشتوانه هویت‌تجاری استفاده کنندوبا ایجاد یک هویت‌بصری موردتوافق همگان تأثیر پیام‌های آن را افزایش دهند.

    مدیرکل روابط‌عمومی‌وتبلیغات کتابچه نشان بانک‌انصار را حاوی مجموعه‌ای از قواعد و روش‌های قابل ارایه و بکارگیری در فرایندهای برندینگ و بازاریابی و فروش دانست که در حوزه‌های ارتباطات غیرکلامی و فضای نمادین آثار بی‌شماری دارد. وی افزود: درعین‌حال، کتابچه از اعمال سلیقه‌های شخصی در درج نشان بانک‌انصار در رسانه‌های‌مکتوب‌والکترونیک جلوگیری‌کرده وباعث‌انسجام نمادین‌وسازمانی‌بیشتری درحوزه هویت‌ بصری می‌شود.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی