عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

تورم بخش کشاورزی ۱۰ درصد کاهش یافت

عصر اعتبار- گزارش مرکز آمار ایران حاکی است که تورم تولیدکننده در بخش زراعت،باغداری و دامداری سنتی در پائیز ۹۵ نسبت به تابستان ۱۰.۳۹درصد کاهش و نسبت به پائیز ۹۴(تورم نقطه به نقطه)۳.۹۱ درصد افزایش یافت.

تورم بخش کشاورزی ۱۰ درصد کاهش یافت
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مرکز آمار ایران،  محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر اساس سال پایه 1390 و در همان سال شروع شده است. گزارش حاضر به شاخص مذکور در پاییز 1395 اختصاص دارد.  بر این اساس شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای 100=1390) در فصل پاییز سال 1395 برابر است با 222.46 که نسبت به فصل قبل 10.39 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 3.91 درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر  با 2.93 درصد است.

  شاخص گروه­های اصلی

  - شاخص گروه «غلات» در فصل پاییز سال 1395 برابر با 256.60 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 16.55 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  5.58 درصد می باشد.

  - شاخص گروه «سبزیجات» در فصل پاییز سال 1395 برابر با 207.97 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.56 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  0.26 درصد افزایش داشته است.

  - شاخص گروه «میوه ها و میوه های آجیلی» در فصل پاییز سال 1395 برابر با 216.25 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.86 درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  0.41 درصد می باشد.

  - شاخص گروه «دانه ها و میوه های روغنی» در فصل پاییز سال 1395 برابر با 222.34 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.05 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  10.70 درصد می باشد.

  - شاخص گروه «محصولات نوشابه ای و ادویه ای»  در فصل پاییز سال 1395 برابر با 264.41 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.24 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  2.92 درصد می باشد.

  - شاخص گروه «توتون و تنباکو» در فصل پاییز سال 1395 برابر با 288.44 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.06 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  1.99 درصد افزایش داشته است.

  - شاخص گروه «مواد خام طبقه بندی نشده» در فصل پاییز سال 1395 برابر با 224.49 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.47 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  0.17 درصد افزایش داشته است.

  - شاخص گروه «حیوانات و محصولات حیوانی» در فصل پاییز سال 1395 برابر با 216.24 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.97 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 5.37 درصد می باشد.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۸ ماه پیش
  آرشیو