عصر بازارمدیران خودرو

شاخص قیمت تولید کننده زراعت ۱۰.۳۹درصد کاهش یافت

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولید کننده در بخش های زراعت،باغداری و دامداری سنتی در پاییز سال ۹۵ برابر است با ۲۲۲.۴۶ که نسبت به فصل قبل(تابستان ۹۵)۱۰.۳۹درصد کاهش یافته است.

شاخص قیمت تولید کننده زراعت ۱۰.۳۹درصد کاهش یافت
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۶:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، از شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی فصل پاییز 1395 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، نشان می دهد که شاخص یاد شده(بر مبنای100=1390) نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 3.91درصد افزایش یافته است.
  همچنین درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 2.93درصد است.
  شاخص گروههای اصلی نشان می دهد،گروه غلات در فصل پاییز برابر با 256.6است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 16.55درصد افزایش یافته است.میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه )نیز برابر با 5.58 درصد می باشد.
  شاخص گروه' سبزیجات'، در فصل پاییز برابر با 207.97 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.56 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه )نیز برابر با0.26 درصد می باشد.
  شاخص گروه 'میوه ها و میوه های آجیلی'، در فصل پاییز برابر با 216.25 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.86 درصد کاهش یافته است.میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه )نیز برابر با0.41 درصد می باشد.
  شاخص گروه ' دانه ها و میوه های روغنی'، در فصل پاییز برابر با 222.34 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل8.05 درصد افزایش یافته است.میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه )نیز برابر با10.7 درصد می باشد.
  شاخص گروه 'محصولات نوشابه ای و ادویه ای'، در فصل پاییز برابر با 264.41 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.24 درصد افزایش یافته است.میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه )نیز برابر با 2.92 درصد می باشد.
  شاخص گروه 'توتون و تنباکو'، در فصل پاییز برابر با288.44 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.06 درصد افزایش یافته است.میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه )نیز برابر با1.99 درصد می باشد.
  شاخص گروه 'مواد خام طبقه بندی شده '، در فصل پاییز برابر با 224.49است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.47 درصد افزایش یافته است.میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه )نیز برابر با 0.17 درصد می باشد.
  شاخص گروه 'حیوانات و محصولات حیوانی'، در فصل پاییز برابر با216.24 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.97 درصد افزایش یافته است.میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه )نیز برابر با 5.37درصد می باشد.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۸ ماه پیش
  آرشیو