عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

تورم تولید کننده بخش صنعت به ۱۰.۳ درصد رسید

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل زمستان را اعلام کرد که بر اساس آن، تورم تولیدکننده بخش صنعت در زمستان سال گذشته به ۱۰.۳ درصد رسید.

تورم تولید کننده بخش صنعت به ۱۰.۳ درصد رسید
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، مرکز آمار ایران در راستای وظایف قانونی خود و به منظور تهیه آمارهای پایه‌ای، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت را از سال 1375 در برنامه‌های آماری مرکز آمار ایران قرار گرفت. این شاخص، کاربردهای گوناگونی از جمله برآورد حساب‌های ملی کشور به قیمت ثابت و ارزیابی برنامه‌های توسعه اقتصادی دارد.

    شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، ‌روند تغییرات قیمت محصولات صنعتی تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان نشان می‌دهد. پوشش جغرافیایی این طرح کل کشور می‌باشد و اطلاعات قیمت به صورت مصاحبه‌ مستقیم با مسئول یا مدیر کارگاه صنعتی (واحد آماری) گردآوری و در پرسشنامه الکترونیکی مورد نظر درج می‌شود. نتایج حاصل در قالب شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به صورت فصلی و سالانه بر مبنای سال پایه 1390 استخراج و منتشر می‌گردد که به پیوست گزارش آخرین نتایج مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، فصل زمستان 1395، ارائه شده است.

    بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل زمستان 1395 به عدد 209.1 رسیده که نسبت به شاخص فصل قبل 1.9 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل 10.3 درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل 5.3 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1395 افزایش داشته است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی