عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آمار خبر داد

رشد ۰.۲درصدی تورم تیرماه

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران با اعلام افزایش تورم در ماه گذشته، نرخ تورم مناطق شهری کشور در تیرماه سال‌جاری را ۷.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز ۸.۹ درصد اعلام کرد.

رشد ۰.۲درصدی تورم تیرماه
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در تیرماه سال 1396 اعلام کرد:  شاخص کل (بر مبنای100=1390) در تیر ماه سال 1396 عدد 248.2 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 8.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (9.4 درصد)، 0.5 واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.6 درصد است که نسبت به همین اطلاع در خردادماه 1396 (7.4 درصد)، 0.2 واحد درصد افزایش یافته است.

    شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 303.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.5 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.0 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1396 (10.4 درصد)، 0.6 واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 301.3 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.9 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 11.1 درصد است.

    شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در تیرماه 1396 به رقم 229.3 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.0 درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیرماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1396 (6.2 درصد)، تغییری نداشته است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی