عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آمار ایران:

تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی کاهش یافت

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی در تیرماه ۱۳۹۶ به ۹.۷ درصد رسید که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل(۱۰.۵درصد) به میزان ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته است.

تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی کاهش یافت
نسخه قابل چاپ
شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۵:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص کل تیر ماه سال 1396 عدد263.1 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل1.3 درصد افزایش داشته است.
  شاخص کل (بر مبنای100=1390) درصد تغییرات شاخص کل در 12 ماه منتهی به تیرماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، 8.8 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به خردادماه 1396 (8.5 درصد)، 0.3 واحد درصد افزایش داشته است.
  شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم297.1 رسید که نسبت به ماه قبل1.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
  شاخص گروه عمده 'خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 'نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.7 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به تیرماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.9 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1396 (10.3 درصد)، 0.6واحد درصد افزایش داشته است.
  شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 294 رسید که نسبت به ماه قبل1.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 14 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه11 درصد است.
  شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در خرداد 1396 به رقم 240.2 رسید که 0.9 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.
  میزان افزایش شاخص گروه عمده 'کالاهای غیرخوراکی و خدمات'نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.6 درصد بوده و نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 7.1 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ماه 1396 (7.1 درصد)، تغییری نداشته است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی