عصر بازارمدیران خودرو

اجرای طرح جدید آموزش شعبه محور در بانک قرض الحسنه مهر ایران

عصر اعتبار- طرح جدید آموزش شعبه محور با موضوع بازاریابی و فروش خدمات بانکی و به منظور ارتقاء سطح رضایت مشتریان و تکریم مراجعین در شعبه منتخب بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد.

اجرای طرح جدید آموزش شعبه محور در بانک قرض الحسنه مهر ایران
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۲:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصراعتبار» ، در حال حاضر یکی از چالشهای برنامه های آموزشی، فاصله موجود بین فراگیران آموزش دیده در کلاسهای آموزشی با سایر همکاران در شعبه و آنچه در محیط واقعی شعبه رخ می دهد می باشد، بدین معنی که هر فرد پس از آموزش و بازگشت به شعبه با افرادی مواجه می شود که نگرش و دانش یکسانی با او ندارند و حتی با رویه های جدید آموزشی که فراگیر طی دوره خود آموخته و قصد اجرای آنها را در محل شعبه دارد، بعضا با مقاومت روبرو می شود.
  موضوع بسیار مهم دیگری که در بررسی ها بسیار قابل توجه بوده، این است که بخش عمده ای از مسائل شعب در زمینه جذب و نگهداشت مشتریان و نبود یک رویکرد واحد و سیستماتیک در بین اعضای شعبه در فرایند جذب و نگهداشت مشتری می باشد، که شاید بیشترین تاثیر منفی را بر روی مشتریان گذاشته و باعث می شود به اهداف عملیاتی خود دست نیابند.
  بر همین اساس دایره آموزش اداره توسعه سرمایه انسانی بانک قرض الحسنه مهرایران اقدام به طراحی و اجرای دوره جدیدی با عنوان بازاریابی و فروش خدمات بانکی با رویکرد شعبه محور نموده است.
  این دوره به صورت کاملاً عملیاتی و کارگاهی اجرا می شود و کل پرسنل شعبه با یک رویکرد یکپارچه آموزش می بینند و مهارت های آنها متناسب با اهداف بانک توسعه می یابد.
  دوره های آموزشی شعبه محور بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف آموزش کارکنان شعبه بصورت کارگاهی،
  عملیاتی و کاربردی با رویکرد یکپارچه و در محیط واقعی، توسعه دانش ، نگرش و مهارت های فردی و گروهی کارکنان متناسب با اهداف بانک و تقویت روحیه کار تیمی در راستای تحقق برنامه های شعبه و ایجاد رویکرد واحد و سیستماتیک در بین اعضای آن در فرایند جذب و نگهداشت مشتری برگزار می گردد.
  تکنیکهای جذب و نگهداشت مشتری، اصول و فنون مذاکره ، مدیریت استرس و خشم، زبان بدن و مهارت کار
  تیمی از جمله مباحثی است که بصورت کارگاهی و عملی در این دوره آموزشی ارائه گردید. شایان ذکر است، این برنامه آموزشی در شعب استان تهران بصورت پایلوت با حضور کارکنان شعبه انقلاب و شعبه کارگر جنوبی طی سه جلسه 4 ساعته و در محل شعبه انقلاب برگزار گردید.
  از ویژگیهای این دوره اجرای موقعیت های واقعی مذاکره با مشتری همچنین برخورد باانواع مشتری بصورت کارگاهی و role playing بوده است که موردتوجه فراگیران قرار گرفت.همچنین مدرس دوره قبل از برگزاری در محل شعبه حضور داشته از نزدیک شاهد چگونگی رفتار کارکنان با مشتریان بوده و در خلال برگزاری دوره به نکات مهم در خصوص اصلاح رفتار با مشتری در موارد مختلف اشاره می نمود.
  در طول برگزاری دوره علاوه بر هم اندیشی و ارائه آموزشها ، کارکنان موظف به اجرای برنامه عملیاتی در حوزه بازاریابی و فروش خدمات بر اساس فرم Action Plan می باشند.که نتایج عملکرد آنان مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
  ارزیابی نهایی فراگیران بر اساس میزان مهارت در کار تیمی، سنجش توان مذاکره با مشتری ، ارزیابی مهارتهای رفتاری و پوشش کارکنان و آنالیز تیپ شخصیتی آنان انجام گرفت. بر اساس نظر سنجی به عمل آمده برگزاری دوره رضایت فراگیران را در سطح بسیار خوبی فراهم نموده است بطوریکه به اذعان خود فراگیران تغییر در نگرش و رفتار و عملکرد کارکنان در مدت کوتاه برگزاری دوره ، محسوس بوده و موارد و تجارب موفق بکارگیری تکنیکهای برخورد با مشتری را در طی برگزاری دوره بیان نمودند.
  شایان ذکر است دوره بعدی در شعبه شهید مطهری تهران برگزار می گردد.در پایان ارزشیابی جامعی از کلیه کارکنان شعبه، سایر ذی نفعان (امور شعب استان، اداره بازاریابی و ...) به عمل خواهد آمد .در صورت رضایت فراگیران و تحقق اهداف آموزشی مورد انتظار و اثر بخش بودن این شکل از آموزشها، فاز دوم طرح آموزشهای شعبه محور در سایر شعب منتخب تهران و استانها اجرا خواهد شد.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی