عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آمار اعلام کرد

تورم ٧.٧ درصد شد

عصر اعتبار- شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.

تورم ٧.٧ درصد شد
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، شاخص کل (بر مبنای100=1390) در مردادماه سال 1396 عدد 249.6 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 8.1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (8.9 درصد)، 0.8 واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در 12 ماه منتهی به مردادماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.7 درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیرماه 1396 (7.6 درصد)، 0.1 واحد درصد افزایش یافته است.

    شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 304.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.0 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به مردادماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.2 درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به تیرماه 1396 (11.0 درصد)، 0.2 واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 302.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.1 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 11.3 درصد است.

    شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مردادماه 1396 به رقم 230.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.8 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به مردادماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.2 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه 1396 (6.2 درصد)، تغییری نداشته است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی