عصر بازار

آشنایی با مفاهیم اقتصادی؛

تسهیلات بانکی در چه مواردی اعطا می‌شود؟

عصر اعتبار- بانک‌ها طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا مجازند در مواردی با احراز شرایط خاص به متقاضیان تسهیلات ارائه بدهند.

تسهیلات بانکی در چه مواردی اعطا می‌شود؟
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۶:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشـ‌های مختلـف تولیـدی، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز ایـن بخش‌ها را به صورت مشارکت تامین کنند.

  همچنین بانک‌ها می‌توانند، در امور و یا طرح‌های تولیدی و عمرانی مسـتقیما" بـه سـرمایه‌گذاری مبـادرت کنند. برنامه اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصـویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح، حاکی از عدم زیاندهی باشد. البته بانک‌ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشـیاء تجملی و مصـرفی غیـر ضروری سـرمایه‌گذاری کنند.

  ایجاد تسهیلات لازم جهت گسـترش امور بازرگانی از دیگر موارد اعطای تسهیلات است که بر این اساس می‌توانند در چارچوب سیاست‌های بازرگانی دولت منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشـتریان بـا اولویت دادن به تعاونی‌های قانونی قرار دهند با این توضیح که بانک‌ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند.

  همچنین بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسـهیلات لازم در گسـترش امر مسـکن، بـا هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فـروش اقسـاطی و یـا اجـاره بـه شرط تملیک احداث کنند و تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانک‌ها بلامانع است.

  قانون بانک‌ها را مجاز به ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات کرده است تا اموال منقول را بنا به درخواسـت مشـتری و تعهـد او مبنـی بـر خریـد و مصـرف و یـا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست، خریداری کرده و بـا اخـذ تـامین بـه صـورت اقساطی به مشتری بفروشند.

  بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صـنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک بـه مشـتری واگذار کنند.

  ایجاد تسهیلات لازم جهـت تـامین سـرمایه در گـردش واحدهای تولیدی از دیگر موارد مجاز برای اعطای تسهیلات است که در این زمینه می‌توانند به هریک از عملیات ذیل مبادرت کنند: الف- مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنابه درخواسـت ایـن واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریـداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند. ب- آن بخش از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد را بنا بـه درخواسـت آنهـا پـیش خریـد کنند.

  همچنین بانک‌ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای "2" و "9" اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند که آیین‌نامه اجرایی ایـن مـاده توسـط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

  بر اساس قانون بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله کنند. همچنین می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۲ ماه پیش
  آرشیو