عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آمار ایران؛

تورم فصل تابستان تولیدکننده ۹.۱ درصد شد

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده در فصل تابستان را ۲۲۸.۹ اعلام کرد.

تورم فصل تابستان تولیدکننده ۹.۱ درصد شد
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، براساس اعلام مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل تابستان ١٣٩٦، به عدد 228.9 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٢٢.٤)، ٢.٩ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (206.٧)، 10.٨ درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٩.١ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری (7.5 درصد)  افزایش داشته ­است.

  بر این اساس شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل تابستان ١٣٩٦، با 3.3 درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥٣.٨) به عدد ٢٤5.٣ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.٢ درصد افزایش نشان می­دهد.  درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 7.3 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری (٦ درصد)  افزایش داشته ­است.

  همچنین شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل تابستان ١٣٩٦، با 1.6 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢١٨.٦) و  ١١.5 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٩٩.١) به عدد ٢٢٢.0 رسید.  درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 6.3 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦ (2.7 درصد)  افزایش داشته ­است.

  شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل تابستان ١٣٩٦، با 5.9 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢١0.٣) به عدد ٢٢٢.٨ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٩٧.0) ١٣.١ درصد افزایش نشان می ­دهد.  درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 10.2 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری (7.4 درصد)  افزایش داشته ­است.

  شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان ١٣٩٦، با 7.3 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (١٢٢.٧) به عدد ١٣١.٧ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.٤ درصد کاهش نشان می­دهد.  میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 2.5 درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦(٣.٧- درصد)  افزایش داشته ­است.

  شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل تابستان ١٣٩٦، با 1.6 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٣٤.٣) به عدد ٢٣٨.٢ رسید ... شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٤ درصد افزایش نشان می­دهد.  درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 8.5 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦ (8.7 درصد)  کاهش ناچیزی داشته ­است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۸ ماه پیش
  آرشیو