عصر بازار

فهرست متقاضیان شرکت در مصاحبه ارزیابی خسارت بیمه ای - سری سوم ۹۶

عصر اعتبار- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فهرست متقاضیان شرکت در مصاحبه ارزیابی خسارت بیمه ای را اعلام کرد.

فهرست متقاضیان شرکت در مصاحبه ارزیابی خسارت بیمه ای - سری سوم ۹۶
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، رعایت تذکرات ذیل جدول الزامی است.
  ردیف روز مصاحبه ساعت مصاحبه کد رهگیری نام نام خانوادگی
  1 1396/10/24 14,00 5143 مصطفی شکوری
  2 1396/10/24 14:30 5716 کریم رحیمی
  3 1396/10/24 15,00 5771 علی قنبرنژادمغانلو
  4 1396/10/24 15,30 5941 رضا خسروی
  5 1396/10/25 14:00 5786 سیروان عزیزی
  6 1396/10/25 14:30 5797 مجید مسعودی
  7 1396/10/25 15,00 5886 ابوالقاسم قندی
  8 1396/10/25 15,30 5219 ابوالفضل رازقندی
  9 1396/10/26 14:00 5719 محمدرضا ریاحی اصل
  10 1396/10/26 14,30 5720 جعفر اسکندری معصوم
  11 1396/10/26 15,00 5676 امیرمحمد سریری
  12 1396/10/26 15,30 5154 مرتضی شاطری
  13 1396/10/27 14,00 5688 مهدی محبی
  14 1396/10/27 14,30 5752 علی محمد مقدس
  15 1396/10/27 15,00 5802 غلامرضا شریلو
  16 1396/10/27 15,30 5218 حسن جعفری
  17 1396/11/01 14,00 5761 علی اکبر محمدی
  18 1396/11/01 14,30 5168 رضا آخوندی نصرآبادی
  19 1396/11/02 14,00 5731 شهرام سلحشوری نژاد
  20 1396/11/02 14,30 5798 سعید عطارصادق صومعه سرائی
  21 1396/11/03 14,00 5175 هدیه عسگری
  22 1396/11/03 14,30 5684 سرور معتمدی
  23 1396/11/03 15,00 5131 اعظم سلیمی نمینی
  24 1396/11/03 15,30 5109 فاطمه مبارکی دیل
  25 1396/11/04 14,00 5794 ماندانا ملک علائی
  26 1396/11/04 14,30 5801 رضوان حمصیان کاشانی
  27 1396/11/04 15,00 5817 مائده تقی زاده کجانی
  28 1396/11/04 15,30 5825 الهام قاسمی
  29 1396/11/04 16,00 5675 مریم  رجبی
  30 1396/11/08 14,00 5838 مریم عطائی
  31 1396/11/08 14,30 5814 منوچهر اسدی بیگزاده محله
  32 1396/11/08 15,00 5882 گلناز مرادی
  33 1396/11/08 15,30 5795 حمید پاتو
  34 1396/11/08 16,00 5796 مریم محمدی تاجانی
  35 1396/11/09 14,00 5067 امیر مهاجرانی
  36 1396/11/09 14,30 5745 اکرم سادات حبوبی بهرام
  37 1396/11/09 15,00 5875 آزاده پوروزیری
  38 1396/11/09 15,30 5749 حبیب اله رحیم کریمی
  39 1396/11/09 16,00 5830 عباس سپهری کرمان نژاد
  40 1396/11/10 14,00 5744 محمدعلی ثنائی موحد
  41 1396/11/10 14,30 5780 داود قهرمانی
  42 1396/11/10 15,00 5793 علیرضا توحیدنیا
  43 1396/11/11 14,00 5723 زهرا علوی
  44 1396/11/11 14,30 5176 علی جوادی
  45 1396/11/11 15,00 5124 عبدالرسول فاضلی
  46 1396/11/11 15,30 5710 علی اکبر زینت الدینی
  47 1396/11/11 16,00 5129 داود رحیمی
  48 1396/11/15 14,00 5233 علیرضا حاجی حسینی
  49 1396/11/15 14,30 5738 غلامرضا ترابی
  50 1396/11/15 15,00 5696 اعظم معتمد
  51 1396/11/15 15,30 5783 عباس رحیمی
  52 1396/11/16 14,00 5835 امیررضا پیموده
  53 1396/11/16 14,30 5762 حیدرعلی همائی راد
  54 1396/11/16 15,00 5234 منوچهر عطاپورآسیابر
  55 1396/11/16 15,30 5803 حسین صادقی لاغره
  56 1396/11/17 14,00 5694 علی سیاحی
  57 1396/11/17 14,30 5714 جلیل درمانی
  58 1396/11/17 15,00 5113 امین فهیما
  59 1396/11/17 15,30 5179 بهزاد لطفی بینی
  60 1396/11/17 16,00 5807 رضا روشنی
  61 1396/11/18 14,00 5712 محسن رحیمی مزرعه شاهی
  62 1396/11/18 14,30 5808 کاوه صالح پور
  63 1396/11/18 15,00 5665 مهدی علی پورلیلی
  64 1396/11/18 15,30 5127 وحید رحمانی
  65 1396/11/18 16,00 5740 نیما قاسمی
  66 1396/11/23 14,00 5678 محمد حاجی احمدی
  67 1396/11/23 14,30 5064 عبدالاحد یشمی
  68 1396/11/23 15,00 5781 محمدرضا خبازتمیمی
  69 1396/11/23 15,30 5800 رضا علیوردیلو
  70 1396/11/23 16,00 5799 سیدعلی میرنورانی
  71 1396/11/24 14,00 5718 ابراهیم شیخ شعاعی
  72 1396/11/24 14,30 5138 امیر مرادی
  73 1396/11/24 15,00 5818 جعفر محمدی
  74 1396/11/24 15,30 5739 محسن مهرجو
  75 1396/11/25 14,00 5846 صاحب نوروزی ایلواری
  76 1396/11/25 14,30 5839 محمدحسین قنبری
  77 1396/11/25 15,00 5893 جمال اسماعیل زاده خشکبار
  78 1396/11/25 15,30 5892 جواد صفری
  79 1396/11/29 14,00 5221 ابراهیم گلستانی
  80 1396/11/29 14,30 5882 عطاءاله شیرانی بیدآبادی
  81 1396/11/29 15,00 5683 نرجس گیسو
  82 1396/11/29 15,30 5766 فرشته محزون قدیری
  83 1396/11/29 16,00 5769 میرسهیل ضیابری
  84 1396/11/30 14,00 5125 فرشاد ابراهیمیان
  85 1396/11/30 14,30 5699 علی نعیمی جوبنی
  86 1396/11/30 15,00 5707 جلیل داودوندی
  87 1396/11/30 15,30 5726 سعید پیروز
  88 1396/11/30 16,00 5758 قربان سمیعی
  89 1396/12/06 14,00 5157 سیدجمال میرافضلی
  90 1396/12/06 14,30 5741 اکبر پویا
  91 1396/12/06 15,00 5774 علی ناز دهقانی
  92 1396/12/06 15,30 5687 مهدی علی زاده
  93 1396/12/06 16,00 5690 علی جوادی فرد
  94 1396/12/07 14,00 5079 ناصر حیدری سورشجانی
  95 1396/12/07 14,30 5746 عباس احمدی
  96 1396/12/07 15,00 5815 محمود علی جانی
  97 1396/12/07 15,30 5056 رحمن  ترغازه
  98 1396/12/08 14,00 5743 ابوالحسن خوارزمی
  99 1396/12/08 14,30 5066 محمد ذبیحی
  100 1396/12/08 15,00 5748 رضا افرادی قادی
  101 1396/12/08 15,30 5877 رضا میرصادقی
  102 1396/12/08 16,00 5878 محمد وطن خواه
  103 1396/12/09 14,00 5132 تقی رنجبر
  104 1396/12/09 14,30 5713 بهروز فرهادی
  105 1396/12/09 15,00 5874 داود رجب علیان
  106 1396/12/09 15,30 5673 مالک اسمعیل زاده ریزوئی
  107 1396/12/09 16,00 5681 امیر شیدمند
  108 1396/12/13 14,00 5750 عمادالدین شمشیری
  109 1396/12/13 14,30 5823 هادی خسروی زیدآباد
  110 1396/12/13 15,00 5703 پیمان فرمانی
  111 1396/12/13 15,30 5227 عبداله ساعدی
  112 1396/12/13 16,00 5724 محسن حسن پورایناللو
  113 1396/12/14 14,00 5732 لیلا چراغ پور
  114 1396/12/14 14,30 5136 علی امینی
  115 1396/12/14 15,00 5028 رضا سلمانی
  116 1396/12/14 15,30 5093 حسین چاجی
  117 1396/12/14 16,00 5810 علیرضا ثاقبی
  تذکر 1: متقاضی محترم ؛ چنانچه در هر یک از مراحل منتهی به صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای مشخص گردد اطلاعات، مدارک و مستندات شما، منطبق با شرایط و ضوابط آیین نامه شماره 85 مصوب شورای عالی بیمه نبوده و و یا آنکه حایز شرایط حضور در مصاحبه نمی باشید، فرآیند ثبت نام  کان لم یکن تلقی گردیده و مسئولیت آن بر عهده شما خواهد بود.
  تذکر 2 : متقاضی محترم ؛ لازم است نیم ساعت قبل از زمان تعیین شده در جدول مذکور با در دست داشتن اصل گواهی سابقه فعالیت، اصل مدرک تحصیلی، اصل کارت ملی و اصل کارت انجام خدمت وظیفه جهت شرکت در مصاحبه تخصصی به نشانی : خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)- نبش خیابان مریم -شماره 2- برج بیمه- طبقه 9 - اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای مراجعه نمایید.
  تذکر3 : مرجع رسمی اطلاع رسانی، پرتال بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش
  آرشیو