عصر بازارمدیران خودرو

نظام پایه باید در کشور ایجاد شود؛

یک مقام مسئول: اصلاح نظام بیمه با افزایش سن، سنوات خدمتی و حق بیمه مدنظر نیست

عصر اعتبار- مدیر کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی گفت: برای انجام اصلاحات در صندوق ها فعلا موضوع افزایش سن بازنشستگی، افزایش سنوات پرداختی و یا حتی افزایش حق بیمه مطرح نیست. موضوع مهم برقراری نظام پایه است.

یک مقام مسئول: اصلاح نظام بیمه با افزایش سن، سنوات خدمتی و حق بیمه مدنظر نیست
نسخه قابل چاپ
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، «رضا معینی» با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی تکالیفی دارد که در چارچوب قانون باید عمل کند،افزود: قرار نیست اصلاحات پارامتریک (مقدار معلوم و مشخص یا شاخص) اتفاق بیفتد، چالش های صندوق خاص ایران نیست و به طور تقریب همه کشورها با این چالش ها مواجه هستند.
  وی ادامه داد:در ایران بیمه های پایه در دستور کار دولت است، بحث افزایش سن و یا افزایش حق بیمه مطرح نیست زیرا بستر جامعه برای چنین تغییراتی مهیا نیست و ما هم آنها را مطرح نمی کنیم.
  وی اظهار داشت: این سازمان نظام پایه را قبول نمی کند زیرا معتقد است بار آن را من و شما که پرداخت کننده حق بیمه در صندوق تامین اجتماعی هستیم نباید بر عهده بگیریم، حاکمیت باید مسئولیت آن را بپذیرد، حداقل هایی باید به برخی از افراد پرداخت شود که وظیفه دولت است.
  وی ادامه داد: با افزایش امید به زندگی و میزان طولانی دوره مستمری و همچنین با عدم تغییر نرخ حق بیمه و افزایش سن به نقطه ای می رسیم که صندوق در همه کشورها با مشکلاتی مواجه می شوند.
  وی گفت: آمارهای موجود نشان می دهد متوسط عمر در ایران به 73 سال رسیده است و در کنار این افزایش ، متوسط خدمت 24سال و متوسط سن بازنشستگی 52 تا54 سال است، بنابراین از این فاصله باید مستمری باید پرداخت شود و هر چقدر افزایش امید به زندگی بیشتر باشد طول دوره پرداخت مستمری افزایش می یابد.
  مدیر کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی بیان داشت: اگر برنامه ریز ی در خصوص صندوق ها نشود در آینده صندوق ها را با مشکل مواجه می کند.
  این مدیر سازمان تامین اجتماعی گفت: موضوع دیگر بحث تورم است. تورم می تواند در صندوق ها تاثیر بگذارد، تورم در کشورهایی که بالا است در صندوق تاثیر دارد به طوری که هم روی تعهدات پرداخت و هم روی حق بیمه ای که دریافت می کند، تاثیر خواهد داشت.
  معینی با اشاره به موضوع سرمایه گذاری از سوی صندوق ها گفت: حق بیمه هایی که صندوق ها می گیرند باید سرمایه گذاری شوند اما اگر بستر یا بازدهی از محیط کسب و کار نباشد می تواند به یک چالش برای صندوق ها تبدیل شود. همه موارد یاد شده در صندوق ها در همه کشورها در خصوص صندوق ها مطرح است و باز هم تاکید می کنم این موارد خاص ایران نیست.
  وی در خصوص قوانین حمایتی صندوق ها گفت: در خیلی از کشورهای دنیا قوانینی تصویب می شود که جنبه حمایتی دارند، به طور مثال در ایران افرادی با 45سال سن هم بازنشسته می شوند که در کمتر کشوری این موضوع را می توان مشاهده کرد.
  معینی گفت: قوانینی در ایران تصویب کردیم که در بازنشستگی پیش از موعد افراد با 42تا45 سال سن بازنشسته شده اند در حالیکه متوسط عمر در ایران 73سال باشد، بنابراین باید بیش از سال هایی که فرد کار کرده از صندوق حقوق دریافت کند که این موارد باعث می شود صندوق با چالش مواجه شود.
  وی توضیح داد:برای عبور از چالش ها در همه جای دنیا پیشنهاداتی می دهند باید اصلاحات پارامتریک انجام دهیم که این اصلاحات یا باید در حوزه سن یا سابقه و یا روی نرخ باشد.
  وی ادامه داد: برخی کشورها معتقدند باید سن را افزایش داد، در اروپا افزایش سن بازنشستگی اتفاق افتاده است؛ سن بازنشستگی در کشورها مختلف است به طوری که 65 تا 67 سال هم داریم در ایران سن بازنشستگی برای مردان 60 و زنان 55سال است.
  وی گفت: طول دوره پرداخت هم متفاوت است در ماده 76 قانون تامین اجتماعی 30 سال پرداخت با50 سال سن و یا 20سال پرداخت با 60 سال سن می تواند بازنشسته شود. زنان در قانون تامین اجتماعی حتی با 20 سال سابقه کار در 42سالگی هم می توانند بازنشسته شوند.
  وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی، سازمانی بزرگی است و همیشه ظرفیت بزرگی دارد،اظهار داشت: امروز در این سازمان بحث مطالبات از دولت است، مطالبات از دولت ظرفیت بزرگی است که دریافت آن از سوی سازمان ،می تواند نقطه سربه سری را به عقب بیندازد.
  وی در خصوص اصلاحات پارامتریک صندوق تامین اجتماعی گفت: باید ظرفیت اصلاحات پارامتریک باشد. نمی توانید فی البداهه تصمیم گیری کنید در حالیکه تبعات را نبینید.
  وی خبر داد: در نشست های دولت و مجلس مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت محاسبه و در برنامه ششم توسعه و هم بودجه جاری سال 97 دیده شده است، مطالبات دولت باید به نوعی به سازمان پرداخت شود که بتواند چالش های صندوق را کمتر کند.
  وی معتقد است: سازمان تامین اجتماعی بر اساس اصول محاسبات بیمه ای، باید به بیمه پردازان خدمات ارائه دهد و مابه التفاوت آن را باید نهاد حاکمیتی پرداخت کند، در کشورهای دیگر دولتها تکالیفی برای شهروندان خود دارند، باید حداقل هایی از طریق سیستم حاکمیت دولتی پرداخت شود این حداقل ها بر عهده نظام جامع تامین اجتماعی نه سازمان تامین اجتماعی اس؛ ما فقط به کسانی که بیمه شده سازمان تامین هستند، خدمات ارائه می کنیم؛ نظام پایه باید در کشور ایجاد شود.
  وی در خصوص مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت گفت: بحث های مختلفی در خصوص مطالبات از دولت مطرح است، آن چیزی که از توافق اصلی در مجلس طبق توافق دولت و مجلس حاصل شده توافق روی بودجه سنواتی است که این مطالبات روی این بودجه منظور شود. برای پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی مطالبات سال 94 توافق شده است.

  **اتاق تعاون ایران
  وی در خصوص برگزاری پانل های آموزشی در اتاق تعاون ایران نیز گفت: قرار است تعامل با شرکای اجتماعی را افزایش دهیم، در حوزه کارفرمایان سازمان، بیشتر با حوزه کارفرمایی اتاق های بازرگانی، تعاون ایران و اصناف ارتباط داریم؛ حوزه شکل گیری درآمد سازمان از زیر مجموعه این تشکل ها است.
  وی توضیح داد: بیش از یک میلیون کارگاه داریم که زیر مجموعه سه تشکل یاد شده است. وظیفه ما این است که آخرین مقررات را به دوستان منتقل کنیم و این کارگاه آموزشی را به شکل مستمر ادامه دهیم.
  وی بیان داشت: تکالیفی را این بنگاهها باید انجام دهند، دنبال این هستیم که مشکلات را شناسایی و حل کنیم تا بتوانیم پیشنهاداتی که دارند در حوزه اجرایی سازمان پیاده کنیم و انتظاراتی که از سوی سازمان تامین اجتماعی از حوزه کارفرمایی داریم را به آنها منتقل کنیم.
  وی تاکید کرد:ارتباطات دائمی خواهد بود و به فراخور توان هر کدام از اتاقها حاضر هستیم تعامل خود را بیشتر کنیم.
  معینی گفت: تاکنون نحوه ارائه خدمات به شکل سنتی (دستی)بود که دوستان در اتاق ها از این شیوه ناراضی بودند و برای اینکه پاسخگو باشیم باید به سمت حوزه های الکترونیکی می رفتیم.
  وی اظهار داشت: با آمدن سیستم های مکانیزه این مطالبه از سوی تشکل ها و با توجه به نیاز جامعه شکل گرفت باید به سمت مکانیزه شدن به دلیل کاهش هزینه پاسخگویی، افزایش سرعت، شفاف سازی اقدامات و تحلیل اقدامات به این سمت حرکت می کردیم.
  وی گفت: پیشتر یکی از مشکلات اصلی بحث ابلاغ بود خیلی وقت ها صورتحساب ها را که می فرستادیم می گفتند ابلاغ نکردید این سیستم باید تغییر می کرد به طوری که هم اکنون با الکترونیکی شدن دیگر چنین مشکلاتی نیست؛ وقتی سیستم مکانیزه می شود خیلی از فرایندهای زائد حذف می شود که این حذف کاهش هزینه ها را به دنبال دارد.
  وی اظهار داشت: همچنین بحث پیمانها هم در پانل های آموزشی مطرح می شود، ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی در خصوص پیمان ها است که پیمانکار تکالیفی دارد؛ چگونگی تنظیم قراردادها مهم است و یک نسخه از هر قرارداد باید به اولین شعبه تامین اجتماعی داده شود. همچنین پیمانکار مکلف است لیست بیمه شده ها را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کند.
  وی در پایان راه نجات کشور را تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: برای توسعه تولید و اشتغال باید فعالیت در حوزه کسب و کار شفاف باشد.
  گفتنی است پارامتر، مقدار معلوم و مشخص، مقداری از یک مدار، نسبت میان تقاطع دو سطح است و معانی دیگر آن: پراسنجه، شاخص، محدودیت، (جمع) حدود و ثغور، محدوده ها، (ریاضی) پارامون، پراما، پرما می باشد.
  پارامتر اصطلاحی است که در علوم ریاضی و آمار بکار می رود، پارامتر و یا معدل فارسی آن پراسنجه، مقداری کمی است که تعریف کننده ویژگی های مشخصی از یک سیستم یا یک تابع است و یا به عنوان عاملی جهت مرتبط کردن توابع و متغیر ها به وسیله یک متغیر مشترک به کار می رود، در مواردی که بیان یک ارتباط با معادلات مشکل است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
   پربازدیدترین های هفته
    دکه مطبوعات
    • اعتبار امروز
    • شماره ۸ اعتبار امروز
    • شماره ۷ اعتبار امروز
    • شماره ۶ اعتبار امروز
    • شماره پنجم
    آخرین بروزرسانی ۷ ماه پیش
    آرشیو