عصر بازارمدیران خودرو

نرخ تورم دهک های اقتصادی اعلام شد

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران اعلام کرد:بیشترین درصد تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ١٣٩٦ (تورم سالانه) ٩.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٧.٧ درصد در دهک دهم ثبت شد.

نرخ تورم دهک های اقتصادی اعلام شد
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر اساس دهک های هزینه ای در بهمن ماه سال ١٣٩٦ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته ،نتایج شاخص قیمت مصرف کننده « کل خانوارهای کشور» بر اساس دهک های هزینه ای در بهمن ماه ١٣٩٦ بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص کل برابر ١١١,٦ مربوط به دهک دوم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١۰.٩ در دهک دهم است.
  کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ۰.١ درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ۰.٥ درصد در دهک دهم بوده است.
  نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده «خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در بهمن ماه ١٣٩٦ برابر ١١٥,٩ در دهک دهم و کمترین آن برابر ١١٤.٣ در دهک اول اتفاق افتاده است .
  در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه ۰.٥ درصد در دهک سوم و کمترین تغییر آن برابر ۰.٢ درصد در دهک دهم است.
  بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در 12 ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٦ (تورم سالانه) ١٣.٤ درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم ١١.٩ درصد در دهک اول می باشد.
  نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص در این گروه برابر ١۰٩,٨ در دهک دهم و کمترین عدد شاخص در این گروه برابر ١۰٩.٤ در دهک دوم است.
  برابر این گزارش، بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه برابر ۰.٥ درصد در دهک دهم و کمترین تغییر آن برابر ۰.٢ درصد کاهش در دهک اول است.
  همچنین بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در 12 ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٦ (تورم سالانه) ٧.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٦.٦ درصد در دهک دهم ثبت شد.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۸ ماه پیش
  آرشیو