عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آماراعلام کرد:

گزارش ۹ ماهه وضعیت تجارت خارجی

عصر اعتبار- مرکز آمار با انتشار وضعیت تجارت خارجی کشور در پاییز ۹۶، ارزش دلاری واردات و صادرات ۴ بخش را در دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام کرد.

گزارش ۹ ماهه وضعیت تجارت خارجی
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا ، در این گزارش آمده است:

  بخش کشاورزی و شکار و جنگلداری

  ارزش دلاری صادرات محصولاتاین بخش در فصل پاییز 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت 109، 82درصدیبرخوردار است. تغیرات آن نسبت به فصل گذشته فصل تابستان 1396، مثبت 275، 14 است.

  ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل پاییز 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل ازز رشد مثبت 7، 08 درصدی برخوردار است. همچنین تغییرات آن نسبت به فصل گذشته فصل تابستان 1396 منفی 30، 11 است.

  بخش شیلات

  ارزش دلاری واردات محصولات این بخش در فصل پاییز 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد منفی 78، 4 درصدی برخورداراست. تغییرات آن نسبت به فصل گذشته فصل تابستان 1396، منفی 62، 29 است.

  ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل پاییز 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد منفی 29، 23 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات به فصل گذشته فصل تابستان 1396، مثبت 21، 42 است.

  بخش استخراج معدن

  ارزش دلاری واردات محصولات این بخش در فصل پاییز 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد منفی 77، 64 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته فصل تابستان 1396، منفی 85، 46 است

  ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل پاییز 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت 59، 75 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته فصل تابستان 1396 مثبت 26، 66 است

  بخش صنعت

  ارزش دلاری صادرات محصولات تین بخش در فصل پاییز 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت 42، 94 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته فصل تابستان 1396 مثبت 49، 87 است.

  ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل پاییز 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت 16، 2 درصدی برخوردار است همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذسته فصل تابستان 1396 مثبت 14، 14 است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی