عصر بازارمدیران خودرو

کسب بالاترین نسبت توانگری توسط بیمه اتکایی امین

عصر اعتبار- بیمه اتکایی امین بالاترین نسبت توانگری در بین شرکتهای کشور را از بیمه مرکزی اخذ نمود.

کسب بالاترین نسبت توانگری توسط بیمه اتکایی امین
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، بیمه مرکزی ج.ا.ا طی نامه شماره 96/402/125244 مورخ 1396/12/21 نسبت توانگری مالی بیمه اتکایی امین برای سال 1397، معادل 1,592 درصد (سطح یک) را مورد تأیید قرار داد.

    1,592 درصد بالاترین امتیازی است که در سال جاری توسط بیمه مرکزی به شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی داخلی اعطا نموده است.

    توضیح اینکه در 5 سال گذشته نیز بیمه اتکایی امین همواره بالاترین امتیاز و رتبه توانگری را در بین شرکتهای بیمه مستقیم و اتکایی کشور اخذ نموده است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی