عصر بازارمدیران خودرو

شرایط انتقال سوابق بیمه ای دیگر به تأمین اجتماعی

عصر اعتبار- انتقال سوابق قبلی پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی با رعایت ضوابط مقرر امکانپذیر است.

شرایط انتقال سوابق بیمه ای دیگر به تأمین اجتماعی
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۱:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از میزان،بیمه شدگان تأمین اجتماعی در صورت استخدام در سازمان هایی که مشمول نظام حمایتی دیگری هستند، چنانچه سوابق مورد نظر مورد پذیرش صندوق ذیربط باشد انتقال سوابق قبلی پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی با رعایت ضوابط مقرر امکانپذیر خواهد بود. همچنین برای انتقال سوابق خدمت دولتی افراد در صندوق قبلی،  بیمه شده می بایست با در دست داشتن حکم قطع رابطه استخدامی به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه تا پس از کسب اطلاعات و آگاهی های لازم در صورت تمایل نسبت به ارائه درخواست انتقال کسور بازنشستگی سوابق خدمت گذشته خود اقدام نماید.

  آیا ماده ٤٥ برنامه پنجم برای ایثارگرانی که با استعفا ، سوابق دولتی خود را به تامین اجتماعی منتقل می کنند قابلیت اجرایی پیدا کرده است یا خیر ؟

  مشمولین ماده ٤٥ قانون برنامه پنجم توسعه ، آن دسته از ایثارگران و فرزندان شهدا هستند که تغییر صندوق بیمه ای و متعاقباً بیمه پردازی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی صرفاً باید به دلیل تغییر دستگاه استخدامی باشد. مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد و سایر حالات قطع رابطه استخدامی برای این قبیل متقاضیان موضوعیت نخواهد داشت.

  گفتنی است انتقال سوابق غیر دولتی از نظر این سازمان بلامانع بوده ، لیکن پذیرش و یا عدم پذیرش آن متوجه صندوق بازنشستگی کشوری است. ضمنا امکان تغییر صندوق بازنشستگی در اجرای ماده ٤٢ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده ١۰٣ قانون برنامه چهارم و بند ب ماده ٢٨ قانون برنامه پنجم صرفاً برای یکبار با رعایت شرایط مقرر (از جمله پرداخت مابه التفاوت متعلقه) میسر می شود.

  شرایط انتقال سوابق بیمه ای دیگر به بیمه تامین اجتماعی :

  نحوه محاسبه مابه التفاوت متعلقه مشمولین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در اجرای ضوابط مقرر در تبصره های الحاقی به آئین نامه اصلاحی تبصره ٣ ماده واحده قانون مذکور مصوب ٣/٨/٧٧ هیأت وزیران صورت می پذیرد که برابر است با ١٨% آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در محل خدمت قبلی یا حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان تقاضا در محل خدمت جدید ( هرکدام بیشتر باشد) به ازاء طول مدت خدمت به کسر میزان وجوه منتقله از صندوق مربوطه (سهم شخص و کارفرما) . ضمناً حسب مقررات قانونی مورد عمل پرداخت مابه التفاوت متعلقه متوجه بیمه شده متقاضی است.

  آیا سوابق تامین اجتماعی کارمندان رسمی دولت پس از بروز رسانی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود یا خیر در هر صورت بر اساس کدام بخشنامه عمل می شود ؟

  با عنایت به دستورالعمل بند "ز" تبصره ١٥ ماده واحده قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن دسته از مستخدمین رسمی دولت که صندوق بیمه ای آنان در دوران پیمانی یا قراردادی، صندوق تأمین اجتماعی بوده و به تبع رسمی شدن، به حکم قانونگذار به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافته و کسور حق بیمه آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور به صندوق مذکور منتقل نشده باشد، توسط این سازمان به روز رسانی می شود.در غیر اینصورت در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب ٢٧/٣/٦٥ پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده بیمه شده خواهد بود.

  چنانچه بابت سوابق تحصیل در هنرستان سپاه، کسوری نزد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح موجود باشد، به شعبه تامین اجتماعی ذیربط مراجعه تا پس از ارائه درخواست انتقال کسور زمینه انتقال سوابق مورد نظر در اجرای مقررات قانون نقل وانتقال حق بیمه مصوب ٢٧/٣/٦٥ مجلس شورای اسلامی نزد سازمان فراهم شود.

  سازمان با حق بیمه های پرداختی اشخاص چه میکند ؟  اگر حق بیمه ها ی مذکور سرمایه گذاری میگرددسود آن متعلق به کیست ؟و چرا در موقع تغییر صندوق بیمه بازنشتگی سود حاصله به صندوق جدید را منتقل نمی کنید؟مگر نه اینکه این سود متعلق به شخص بیمه گذار است ؟

  پاسخ : حسب ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ٢٧/٣/٦٥ مجلس شورای اسلامی; حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک از صندوقهای بیمه یا بازنشستگی پرداخت نموده اند در صورتیکه بعد از تاریخ تصویب این قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار گیرند، کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است ( اعم از سهم بیمه شده و کارفرما ) پس از کسر حق درمان عیناً به صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد و در حال حاضر اقدامات سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر ضوابط قانونی فوق صورت می پذیرد. بدیهی است تحقق خواسته مطروحه مستلزم تصویب آن در مرجع قانونگذارخواهد بود.

  نحوه محاسبه مابه التفاوت انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی دولت به تامین اجتماعی براساس چه مقرراتی صورت می پذیرد؟

  نحوه انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوقها برای آن دسته از افرادی که با دستگاه محل خدمت قبلی خود به واسطه استعفاء، اخراج ،بازخرید،انتقال و انفصال دائم قطع استخدامی نموده یا می نمایند تابع مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ٢٧ /٣/ ٦٥ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن است. بر همین اساس چگونگی محاسبه مابه التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور این قبیل بیمه شدگان مشمول بر مبنای ١٨ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه زمان تقاضا در موسسه محل خدمت جدید و یا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در صندوق قبلی ( هر کدام بیشتر باشد) به ازای طول مدت خدمت پس از کسر میزان وجوه منتقله از صندوق قبلی خواهد بود که می بایست توسط شخص متقاضی به طور یکجا یا تقسیط ( حداکثر تا ٣۰ قسط ) پرداخت شود. بدیهی است چنانچه اقساطی در خارج از سررسید و مهلت های تعیین شده پرداخت شود و یا اساسا پرداختی در سررسیدهای مربوطه صورت پذیرد صرفا بابت این اقساط با ملحوظ داشتن حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه زمان تقاضای جدید ، تجدید محاسبه انجام خواهد شد.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی