عصر بازار

مرکز آمار اعلام کرد:

تغییرات نرخ تورم دهک‌های درآمدی در فروردین

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران با اعلام نرخ تورم دهک های درآمدی در فروردین ماه امسال، بیشترین درصد تغییرات شاخص (تورم سالانه) ٨,٥ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٧.٧ درصد در دهک دهم است.

تغییرات نرخ تورم دهک‌های درآمدی در فروردین
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۴:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، نتایج شاخص قیمت مصرف کننده « کل خانوارهای کشور» بر اساس دهک های هزینه ای در فروردین ماه ١٣٩٧ بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص کل برابر ١١٣,٣ مربوط به دهک چهارم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١٢.٨ در دهک دهم است. کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ١.٢ درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ١.٤ درصد در دهک ششم بوده است. بیشترین درصد تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی به فروردین ١٣٩٧ (تورم سالانه) ٨.٥ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٧.٧ درصد در دهک دهم است.

  نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در فروردین ماه ١٣٩٧ برابر ١١٨,٨ در دهک دهم و کمترین آن برابر ١١٦.٩ در دهک اول اتفاق افتاده است. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه ٢.٦ درصد در دهک دهم و کمترین تغییر آن برابر ١.٩ درصد در دهک اول است. بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٧ (تورم سالانه) ١١.٦ درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم ١۰.٣ درصد در دهک اول است.

  نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص در این گروه برابر ١١١,٦ در دهک دهم و کمترین عدد شاخص در این گروه برابر ١۰٩.٨ در دهک اول است. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه برابر ١.١ درصد در دهک دهم و کمترین تغییر آن برابر ۰.٧ درصد در دهک اول است. بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٧ (تورم سالانه) ٧.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٦.٩ درصد در دهک دهم است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش
  آرشیو