عصر بازارمدیران خودرو

برای دوازدهمین سال متوالی؛

بیمه آسیا خبرنگاران را بیمه کرد

عصر اعتبار- بیمه آسیا برای دوازدهمین سال متوالی خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشور را تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار داد.

بیمه آسیا خبرنگاران را بیمه کرد
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»،  بیمه آسیا در اطلاعیه ای با تبریک روز خبرنگار به تمامی فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی، اعلام کرد: خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشور برای دوازدهمین سال متوالی به مدت یک سال از تاریخ 1397/5/17 تا 1398/5/17در مقابل فوت، نقص عضو یا از کار افتادگی براثر حادثه و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تحت پوشش بیمه  حوادث گروهی بیمه آسیا قرار دارند.

    بنا براین اطلاعیه، بیمه آسیا از سال 1386 و برای تقدیر ، قدردانی وهمراهی در مواقع بروز حوادث ،خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشوررا تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار داده است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی