عصر بازار

مهلت اعتبار چک چند سال است؟

عصر اعتبار- یکی از مواردی که دارندگان و مشتریان چک با آن مواجه هستند مدت اعتبار چک و اینکه مهلت اعتبار یک برگه چک چند سال است؟

مهلت اعتبار چک چند سال است؟
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، بر اساس مفاد ماده 6 قانون چک مصوب 97، حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک 3 سال است (جزئیات باید تا تاریخ 21/9/98 به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.) به عبارت دیگر دارنده از زمان دریافت دسته چک صرفا حق دارد سررسید چک‌های خود را نهایتا تا 3 سال آینده تعیین کند و چک‌های صادره به سررسید بعد از این تاریخ، مشمول قانون چک نمی شوند.

    دارنده علی الاصول حق خواهد داشت بعد از فرجه 3 ساله مذکور نیز برای وصول چک صحیح الصدور خود به بانک مراجعه کند.

    اما درخصوص چک‌های صادره قبل از الزام آور شدن مقرره فوق، نه تنها تعیین سررسید چک بلکه مراجعه جهت وصول چک نیز محدود به زمان خاصی نیست؛چراکه هرچند بخشنامه شماره نب 3187/25 مورخ 17/7/1363 بانک مرکزی مهلت ارائه چک به بانک‌ها جهت وصول از تاریخ چک را 10سال عنوان کرده بود اما دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار سال91 بخشنامه موصوف را ملغی اعلام کرده و تاکنون بخشنامه نافذ دیگری که برمحدودیت زمانی 10ساله برای ارائه چک به شعب بانک تاکید کرده باشد،رویت نگردیده است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی