عصر بازار

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد؛

فروش بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در ۹ ماه

عصر اعتبار- آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۹ماه ابتدایی سال ۹۸، به میزان ۴۶.۹۵۱ میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت و شهرداری‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است.

فروش بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در ۹ ماه
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران در بخش بازار سرمایه «اوراق مشارکت» که برای دوره 9 ماه ابتدایی سال 98 منتشر شده در این مدت به میزان 49.000 میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت دولت «دولتی - بودجه ای و شهرداری ها «تهران، تبریز، کرج، شیراز اصفهان، اهواز، مشهد و اصفهان» با مدت 4 ساله و نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر شده که 46.951 میلیارد ریال این اوراق تا به امروز از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.

  حجم اوراق خریداری شده شهرداری‌ها

  از سویی دیگر، جدول آماری وضعیت انتشار اوراق مشارکت در 9 ماهه ابتدایی سال 98  که از سوی بانک مرکزی منتشر شده سهم شهرداری ها از انتشار اوراق مشارکت در این دوره مالی را 49.000 میلیارد ریال نشان می‌دهد که از این حجم اوراق، تقریبا بیش از 18 درصد از آن از سوی سرمایه گذاران خریداری شده به گونه ای که 46.951 میلیارد ریال از اوراق مشارکت در این بخش در 9 ماهه ابتدایی سال 98 به فروش رفته است.

  سهم اوراق مشارکت شهرداری مشهد

  همچنین این گزارش می‌افزاید: شهرداری مشهد بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 97 با طرح فاز 3 خط 3 قطار شهری در 28 اسفند 97 به میزان 7000 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که در 9 ماهه ابتدایی سال 98 به میزان 6.995 میلیارد ریال  ازاین اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.

  از سویی دیگر، شهرداری مشهد بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 97 با طرح  توسعه، تعریض و بدنه سازی خیابان حرعاملی در 28 اسفند 97 به میزان 1500 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا پایان 9 ماهه ابتدایی سال 98 به میزان 1.495 میلیارد ریال از این اوراق به فروش رفته است.

  افزون بر این بررسی اطلاعات شهرداری مشهد از سوی ایبِنا  مشخص کرد که بر اساس تبصره 5 قانون بودجه 97 برای طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم امام رضا (ع) در 30 خرداد ماه 98 به میزان 3.500 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا پایان 9 ماهه ابتدایی سال 98 همه این اوراق از سوی سرمایه گذاران، خریداری شده است.

  وضعیت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

  این گزارش می‌افزاید: ارزیابی های ایبِنا، از این داده های اطلاعاتی نشان می دهد که شهرداری اصفهان نیز در انتشار اوراق مشارکت سهم داشته است به طوری که، این شهرداری بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال 97 برای طرح فاز 2 خط 2 قطار شهری در تاریخ 28 اسفند 97 به میزان 5000 میلیارد ریال اوراق 4 ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا پایان 9 ماه ابتدایی سال جاری به میزان 4.999 میلیارد ریال  از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.

  در عین حال بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال 97 در 9 ماهه ابتدایی سال 98  برای طرح BRT در تاریخ 27 خرداد 98 به میزان 2.000 میلیارد ریال اوراق 4 ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که از این حجم، کل آن به فروش رفته است.

  عدم استقبال از اوراق مشارکت شهرداری اهواز

  همچنین این گزارش می‌افزاید: شهرداری اهواز بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 97 در 9 ماهه ابتدایی سال 98  برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در 28 اسفند 97 به میزان 2000 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا انتهای 9 ماهه ابتدایی سال 98  سرمایه گذاران نسبت به خرید این اوراق مشارکتی نداشته اند.

  وضعیت اوراق مشارکت شهرداری تهران

  افزون بر این بررسی های ایبِنا از این اطلاعات آماری نشان می‌دهد: شهرداری تهران بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 97 برای طرح تکمیل خط های 6 و 7 قطار شهری در 28 اسفند 97 به میزان 9.100 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا انتهای 9 ماهه ابتدایی سال 98 کل این اوراق به فروش رفته است.

  همچنین شهرداری تهران بر اساس  تبصره 5 قانون بودجه در 9 ماهه ابتدایی سال 98 برای تکمیل خط  های 6 و 7 قطار شهری در 28 اسفند ماه 97  به میزان 3.900 میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ 18 درصد و 4 ساله منتشر کرده که در پایان 9 ماهه ابتدایی سال 98  کل این اوراق مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.

  حجم فروش اوراق مشارکت شهرداری تبریز

  افزون بر این، شهرداری تبریز بر اساس تبصره 5 قانون بودجه در 9 ماهه ابتدایی سال 98  برای تکمیل خط یک قطار شهری در 26 اسفند 97 به میزان 6.500 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا انتهای 8 ماهه ابتدایی سال 98 به میزان 6.494 میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.

  وضعیت خرید اوراق مشارکت شهرداری کرج

  ارزیابی های ایبِنا  نشان می‌دهد که شهرداری کرج بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 97 در 9 ماهه ابتدایی سال 98  برای تکمیل فاز یک خط 2 قطار شهری در 28 اسفند 97 به میزان 2.500 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا انتهای 9 ماهه ابتدایی سال 98  به میزان 2.498 میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.

  عملکرد اوراق مشارکت شهرداری شیراز

  این گزارش حاکی از آن است که شهرداری شیراز نیز بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 97 در 9 ماهه ابتدایی سال 98  برای احداث خط 2 و تکمیل خط یک قطار شهری در 28 اسفند 97 به میزان 6000 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که 5.970 میلیارد ریال  مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی