عصر بازار

فهرست بدهکارترین کشورهای جهان

عصر اعتبار- ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد.

فهرست بدهکارترین کشورهای جهان
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۳:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، پیش‌بینی می‌شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود 270 تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است.

  طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه مارس، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از 9 برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

  در ادامه با 10 کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

  1- ایرلند

  جمعیت: چهار میلیون و 818 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به مارس: 256 و 798 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 988.54 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 58.62 درصد

  2- هلند

  جمعیت: 17 میلیون و 106 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به مارس: 820 میلیارد و 755 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 551.96 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 47.40 درصد

  3- بلژیک

  جمعیت: 11 میلیون و 552 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به مارس: 490 میلیارد و 662 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 292.52 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 100.03 درصد

  4- یونان

  جمعیت: 10 میلیون و 461 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به مارس: 203 میلیارد و 270 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 277.35 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 170.31 درصد

  5- سوئیس

  جمعیت: هشت میلیون و 607 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به مارس: 697 میلیارد و 584 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 261.25 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 39.67 درصد

  6- پرتغال

  جمعیت: 10 میلیون و 218 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به مارس : 210 میلیارد و 848 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 214.38 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 113.84 درصد

  رتبه دیگر کشورها:

  - آمریکا

  جمعیت: 323 میلیون و 445 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به مارس: 21 تریلیون 670 میلیارد و 999 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 98.73 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 67.54 درصد

  - چین

  جمعیت: یک میلیارد و 435 میلیون و 272 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به مارس : 13 تریلیون و 691 میلیارد و 57 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 15.25 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 48.23 درصد

  - ژاپن

  جمعیت: 126 میلیون و 776 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به مارس: چهار تریلیون و 265 میلیارد و 223 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 110.47 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 228.06 درصد

  - آلمان

  جمعیت: 83 میلیون و 612 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به مارس: سه تریلیون و 563 میلیارد و 789 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 158.68 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 55.47 درصد

  - انگلیس

  جمعیت: 67 میلیون و 624 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به مارس: سه تریلیون 285 میلیارد و 403 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 223.50 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 82.51 درصد

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی