عصر بازاربرنج

نشاکار بیشترین دستمزد را می‌گیرد

جزئیات مزد کارگران در بخش کشاورزی

عصر اعتبار- بررسی نتایج مشاغل بخش کشاورزی نشان می‌دهد که بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان را کارگر نشاکار با ۱۰۱ هزار و ۹۷۶ تومان و کمترین متوسط مزد روزانه را کارگر "بیل زن باغ" با ۸۰هزار و ۴۴۰ تومان دریافت کرده است.

جزئیات مزد کارگران در بخش کشاورزی
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، بررسی ها و نتایج وضعیت مزد مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی در پاییز98 نشان می دهد که بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان را کارگر نشاکار با 101 هزار و 976 تومان و کمترین متوسط مزد روزانه را کارگر "بیل زن باغ" با 80هزار و 440 تومان دریافت کرده است.

   بررسی نتایج این  طرح در پاییز 98 در خصوص مزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزی 7شغل نشان می دهد،بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان با رقم 1019768 ریال به کارگر"نشاکار" و کمترین متوسط مزد روزانه به کارگر"بیل زن باغ" با رقم 804400ریال، اختصاص داشته است. این در حالی است که در پاییز97بیشترین مزد روزانه در میان مردان با رقم 652326 ریال به کارگر"دروگر غلات" و کمترین مزد روزانه به کارگر میوه چین با رقم 596169 ریال اختصاص دارد.

   همچنین طی پاییز 98 در بین زنان، بیشترین وکمترین مزد روزانه به ترتیب به کارگر "میوه چین"با رقم 652322 ریال و کارگر" وجین ک ار و تنک کار" با رقم 570364 ریال اختصاص دارد. از سوی دیگر در پاییز97 بیشترین و کمترین مزد روزانه به ترتیب به کارگر"میوه چین"با رقم 476171ریال و کارگر"وجین کار و تنک کار" با رقم 389460ریال اختصاص دارد.

  باتوجه به درصد تغییرات متوسط مزد روزانه مردان کارگر در پاییز 98 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مشاهده می گردد که متوسط مزد روزانه کارگر مرد "بیل زن زمین زارعی" بیشترین افزایش و متوسط مزد روزانه کارگر مزد"بیل زن باغ" کمترین افزایش را داشته است.

  این در حالی است که بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگر زن در پاییز 98 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن " وجین کار و تنک کار" بوده است.

   قابل ذکر در پاییز 98، متوسط مزد روزانه مردان در تمام مشاغل منتخب کشاورزی افزایش داشته است. از سوی دیگر این افزایش مزد برای زنان، در تمام مشاغل منتخب کشاورزی مشاهده می شود.

   با توجه به متوسط مزد مشاغل منتخب کشاورزی در استان های کشور در پاییز 98 بالاترین متوسط مزد برای مردان مربوط به کارگر "میوه چین" در استان قم با تقریباً‌1356210 ریال و پایین ترین متوسط مزد مربوط به کارگر" وجین کار وتنک کار" در استان خوزستان با تقریباً‌539189 ریال بوده است. از طرف دیگر در پاییز 97 بالاترین متوسط مزد برای مردان مربوط به کارگر "نهرکشو و مرزبند" در استان اردبیل با تقریباً 993691ریال و پایین ترین مزد مربوط به کارگر "بیل زدن باغ" در دواستان گلستان و خراسان رضوی با تقریباً 350000ریال بوده است.

   از سوی دیگر در پاییز 98، بالاترین وپایین ترین متوسط مزد برای زنان و در بین استان های کشور، به ترتیب مربوط به  کارگر" میوه چین" در استان همدان با تقریباً‌965414 ریال و کارگر " وجین کار و تنک کار" در استان گلستان با تقریباً‌355793ریال می باشد. این در حالی است که در پاییز 97، بالاترین و پایین ترین متوسط مزد برای زنان در بین استان های کشور، به ترتیب به کارگر "میوه چین" در استان همدان با تقریباً 613261 ریال و کارگر " وجین کار و تنک کار" در استان گلستان با تقریباً‌286883 ریال می باشد.

   بررسی شکاف جنسیتی مزد در پاییز 98 نشان می دهد، بیشترین شکاف به کارگر " نشاکار" با 39.6درصد تعلق دارد. به عبارت بهتر 39.6 درصد متوسط مزد مردان بیش از زنان می باشد. از سوی دیگر کمترین شکاف جنسیتی مزد در پاییز 98به کارگر"میوه چین" با 22.4 درصد،اختصاص دارد. که این مهم نشان دهنده بیشتربودن متوسط مزد زنان نسبت به مردان است. قابل ذکر است بیشترین وکمترین شکاف جنسیتی مزد در پاییز97 به ترتیب کارگر" وجین کار و تنک کارگ 31.6 درصد و کارگر" میوه چین" 20.1 درصد تعلق دارد.

   بررسی ها نشان می دهد که شکاف جنسیتی مزد در پاییز 98، در بین مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی، با افزایش 2.3 درصدی نسبت به پاییز 97،به کارگر "میوه چین" تعلق داشته است.

  اخبار کارگران , وزارت کار ,

  اخبار کارگران , وزارت کار ,

  اخبار کارگران , وزارت کار ,

   

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
   پربازدیدترین های هفته
    دکه مطبوعات
    • ۱۵
    • اعتبار امروز
    • شماره ۸ اعتبار امروز
    • شماره ۷ اعتبار امروز
    • شماره ۶ اعتبار امروز
    • شماره پنجم
    آخرین بروزرسانی ۲ سال پیش
    آرشیو