عصر بازاربرنج

روند تغییر دستمزد کارگران در ۸ سال گذشته

عصر اعتبار- بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸ نشان می‌دهد که تا قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده و در سال ۱۳۹۷ نرخ تورم از افزایش حداقل مزد پیشی گرفته است.

روند تغییر دستمزد کارگران در ۸ سال گذشته
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۱:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، مطابق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود.  شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و وضعیت معیشت یک خانوار تعیین کند.

  به موجب بند دو ماده 41 قانون کار، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.

  افزایش حداقل دستمزد بر نرخ تورم طی سال‌های 93 تا 96

  بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سالهای 1391 تا 1398 نشان می‌دهد که قبل از سال 1393 افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده اما از سال 1393 تا 1396 افزایش حداقل دستمزد بر نرخ تورم فزونی داشته، با این حال در سال 1397 نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است.

  در حالی که نرخ تورم در سال 1391، معادل 29.5 درصد بوده،  حداقل مزد کارگران 18 درصد تصویب شده است. در سال 1392 نرخ حداقل دستمزد در حالی 25 درصد تعیین شده که نرخ تورم 32.8 درصد بوده؛ با این حال در سال 1393، حداقل دستمزد 25 درصد و بیش از نرخ تورم 14.6 درصدی در این سال تعیین شده است.

  روند پیشی گرفتن درصد افزایش حداقل مزد از سال 93 به بعد تا سال 96 همچنان ادامه داشته و حداقل دستمزد کارگران با درصد افزایش بیشتری از نرخ تورم تعیین و تصویب شده اما در سال 1397 با افزایش نرخ تورم مواجه بودیم به نحوی که طبق این گزارش، با وجود آنکه در سال 97 نرخ تورم 26.9 درصد بوده اما حداقل مزد کارگران، 19.5 درصد افزایش یافته است.

  میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران طی سال 98 نیز در حالی 36.5 درصد بوده که نرخ تورم این سال از سوی مرکز آمار ایران،  34.8 درصد اعلام شده است.

  مطابق این گزارش،  حداقل دستمزد کارگران در سال 1391، 389 هزار و 700 تومان بوده که پس از گذشت 8 سال در سال 1398 به یک میلیون و 516 هزار و 881 تومان رسیده است.

  به گزارش ایسنا، شورای عالی کار بیستم فروردین ماه امسال افزایش حداقل دستمزد کارگران را 21 درصد تصویب کرد که به موجب آن پایه حقوق کارگران از یک میلیون و 516 هزار و 881 تومان به یک میلیون و 835 هزار تومان افزایش یافت.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی