عصر بازاربرنج

بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی مشمول قانون کار هستند؟

عصر اعتبار- کلیه کارفرمایان مکلفند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند.

بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی مشمول قانون کار هستند؟
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۴:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس بند 1 از ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که مشمول مقررات سازمان تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت حق بیمه به آن سازمان حق استفاده از مزایای مقرر در قانون مربوطه را دارد.
    براساس ماده 148 قانون کار کلیه کارفرمایان مکلفند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند؛ بنابراین با توجه به ماده 148 قانون کار کلیه کارگران مشمول قانون کار الزاما مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. اما با توجه به بند 1 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی اشخاص مشمول آن قانون لزوما مشمول قانون کار نخواهند بود.

    لازم بذکر است درحال حاضر تعداد زیادی از مشمولین قوانین خاص بیمه شده تأمین اجتماعی هستند، مانند کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی و کارکنان دانشگاه آزاد و...

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی