عصر بازاربرنج

انتشار نخستین اوراق آزادراهی کشور در بازار سرمایه

عصر اعتبار- نخستین اوراق آزادراهی کشور امروز در بازار سرمایه منتشر خواهد شد.

انتشار نخستین اوراق آزادراهی کشور در بازار سرمایه
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن ضمانت تعهدات اوراق منفعت به ارزش 2 هزار میلیارد ریال جهت احداث و بهره برداری آزادراه گرمسار- سمنان(حرم تا حرم) را برعهده گرفت.

    شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم در نظر دارد به منظور تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز ساخت قطعه گرمسار-سمنان را از طریق واگذاری بخشی از منافع حاصل از استفاده از ارائه خدمات عوارض آزادراه قم-گرمسار اوراق منفعت به ارزش 2 هزار میلیارد ریال منتشر کند و براساس پیشنهاد مطرح شده، ضمانت تعهدات اوراق برعهده بانک مسکن خواهد بود.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی