عصر بازاربرنج

مقایسه بدهی دولت ایران با دیگر کشورها

عصر اعتبار- کشورهای توسعه یافته بالاترین میزان بدهی دولتی در جهان را دارند.

مقایسه بدهی دولت ایران با دیگر کشورها
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۵:۰۰

   صندوق بین المللی پول در ارزیابی جدید خود از وضعیت بدهی در جهان اعلام کرد که میزان بدهی در بسیاری از کشورها افزایش محسوسی نسبت به سال قبل داشته است و با وجود بهبود نسبی شرایط نسبت به ماه های قبل، انتظار نمی رود  میزان بدهی ها در بخش بزرگی از جهان به سطح قبل از بحران کرونا برسد.

  بالاترین بدهی های دولتی

  1- ژاپن

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 266.2 درصد

  2- سودان

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 259.4 درصد

  3- یونان

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 205.2 درصد

  4- اریتره

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 185.8 درصد

  5- لبنان

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 171.7 درصد

  6- ایتالیا

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 161.8 درصد

  7- پرتغال

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 137.2 درصد

  8- سنگاپور

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 131.2 درصد

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای همسایه

  ایران

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 45.4 درصد

  افغانستان

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 7.8 درصد

  پاکستان

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 87.2 درصد

  روسیه

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 18.9 درصد

  آذربایجان

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 20.1 درصد

  گرجستان

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 58.7 درصد

  ترکیه

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 41.7 درصد

  عربستان

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 33.4 درصد

  امارات

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 36.9 درصد

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی دیگر کشورها

  آمریکا

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 131.2 درصد

  کانادا

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 114.6 درصد

  انگلیس

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 108 درصد

  فرانسه

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 118.7 درصد

  آلمان

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 266.2 درصد

  سوییس

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 48.7 درصد

  استرالیا

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 60.4 درصد

  کره جنوبی

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 48.4 درصد

  چین

  نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: 61.7 درصد

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی