عصر بازاربرنج

برگزاری نشست اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ملی ایران

عصر اعتبار- نشست اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ملی ایران به منظور بررسی و تحقق چشم انداز آتی و روند امور جاری بانک برگزار شد.

برگزاری نشست اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ملی ایران
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، نشست اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ملی ایران به منظور بررسی و تحقق چشم انداز آتی و روند امور جاری بانک برگزار شد.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی