عصر بازار

سازوکار مجلس برای معافیت سهم بیمه کارفرمایان

عصر اعتبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشاورزان و کارفرمایان کارگاه های کشاورزی را با هر متراژ زمین مشمول معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی کردند که حداکثر دارای ۵ کارگر هستند.

سازوکار مجلس برای معافیت سهم بیمه کارفرمایان
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه) خود گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را بررسی کردند و تبصره 4 ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.

    بر اساس تبصره 4 ماده 6 این طرح، ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفند 1393 در خصوص خویش فرمایی کشاورزان به شرح زیر اصلاح می شود:

    کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 16 اسفند 1361 و اصلاحات بعدی آن می باشند. کشاورزان و کارفرمایان حقیقی دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی جهت برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما می توانند نام خود را به عنوان یکی از 5 نفر شاغل در صدر فهرست بیمه کارگران واحد تولیدی مربوطه درج و با پرداخت 7 درصد حقوق پایه، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی