عصر بازار

وضعیت چک‌های عادی و رمزدار در بازار

عصر اعتبار- از ۲۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در مرداد امسال ۶۵ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۳۵ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

وضعیت چک‌های عادی و رمزدار در بازار
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۱:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده حدود 6.6 میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر 6.2 میلیون فقره عادی و بیش از 0.4 میلیون فقره رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور 93.6 درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 6.4 درصد را چک‌های رمز دار تشکیل می‌دهند.

  از نظر مبلغی نیز، از 265 هزار و 400 میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود 172 هزار و 400 میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بیش از 93 هزار میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است.

  بر این اساس، در کل کشور 65 درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 35 درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

  طبق این گزارش، در مرداد امسال در کـل کشـور بیش از 421 هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بالغ بر 93 هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 12 و 7‌.4 درصد کاهش داشته است.

  در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود 141 هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از 51 هزار میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، 50.2 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (33.3 درصـد)، اصفهان (9.5 درصد) و خراسان رضوی (7.4 درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

  همچنــین، 66.3 درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (54.9 درصــد)، اصفهان ( 6.5 درصد) و خراسان رضوی ( 4.9 درصد) وصول شده است.

  چک عادی و رمزدار چیست؟ 

  گفتنی است؛ چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

  چک‌های رمزدار، چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می‌تواند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود.

  این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی