عصر بازار

در مرداد ۱۴۰۰؛

حدود ۹۰ درصد چک‌های مبادله‌ای وصول شد

عصر اعتبار- حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۷۲۴ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۵ درصد و ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حدود ۹۰ درصد چک‌های مبادله‌ای وصول شد
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۲:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، براساس آمار بانک مرکزی، بیش از 6 میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشی حدود 2023 هزار میلیارد ریال در مردادماه 1400 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب 13.4 درصد و 4.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از 2 میلیون و 100 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 1019 هزار میلیارد ریال مبادله شد.

  در مردادماه سال جاری، 48.8 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 30.6 درصد، 11 درصد و 7.2 درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 62.8 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (50.4 درصد)، اصفهان (7.1 درصد) و خراسان رضوی (5.3 درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

  چک‌های وصولی

  حدود 6 میلیون و 200 هزار فقره چک به ارزشی حدود 1724 هزار میلیارد ریال در مردادماه 1400 در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 11.5 درصد و 1.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 89.3 درصد و 85.2 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در تیرماه 1400 به ترتیب معادل 90.8 درصد و 88.1 درصد و در مردادماه 1399 به ترتیب برابر 90.7 درصد و 90.2 درصد بوده است.

  در مردادماه 1400 در استان تهران حدود یک میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشی حدود 887 هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد 89.6 درصد و از نظر ارزش 87 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به‌ ترتیب به استان‌های گیلان (92.2 درصد)، خوزستان (91.1 درصد) و یزد (90.7 درصد) اختصاص یافته اسـت و اسـتان‌های کهگیلویه و بویراحمد (85.4 درصد)، خراسان شمالی (85.9 درصد) و کردستان (86.2 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

  در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های بوشهر (88.6 درصد)، گیلان (86.8 درصد) و البرز (86.6 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های مرکزی (77.8 درصد)، اردبیل (78.1 درصد) و خراسان جنوبی (79 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

  چک‌های برگشتی

  حدود 742 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 299 هزار میلیارد ریال در مردادماه 1400 در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 32.4 درصد و 30.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلـغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 10.7 درصد و 14.8 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در تیرماه 1400 به ترتیب معـادل 9.2 درصد و 11.9 درصد و درمردادماه سال 1399 به ترتیب برابر 9.3 درصد و 9.8 درصد بوده است..

  در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 220 هزار فقره چک به ارزشی بـیش از 132 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 10.4 درصد و از نظر ارزش 13 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (14.6 درصد)، خراسان شمالی (14.1 درصد) و کردستان (13.8 درصد) اختصـاص یافته است و استان‌های گیلان (7.8 درصد)، خوزستان (8.9 درصد) و یزد (9.3 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

  در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های مرکزی (22.2 درصد)، اردبیل (21.9 درصد) و خراسان جنوبی(21 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های بوشهر (11.4 درصد)، گیلان (13.2 درصد) و البرز (13.4 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

  چک‌های برگشتی به تفکیک علل

  معادل 720 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 290 هزار میلیارد ریال در مردادماه 1400 در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 97.1 درصد و از نظر ارزش 97 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

  در ماه مورد بررسی در استان تهران معادل 212 هزار فقره چک به ارزشی حدود 128 هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران 96.5 درصد از تعداد چک‌های برگشتی و 96.6 درصد از مجموع مبالغ اینگونه چک‌ها، به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی