عصر بازار

تعداد چک‌های برگشتی کم شد، مبلغ‌ها زیاد

عصر اعتبار- آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در ششمین ماه امسال نشان می‌دهد که در این ماه معادل ۷۰۹ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد معادل ۴.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز به میزان ۵ درصد افزایش داشته است.

تعداد چک‌های برگشتی کم شد، مبلغ‌ها زیاد
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در شهریور سال جاری حدود 7.3 میلیون فقره چک به ارزش حدود 249 هزار و 900 میلیارد تومان مبادله شده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5.5 و 23.5 درصد افزایش یافته است.

  از سوی دیگر، حدود 6.6 میلیون فقره به ارزش 218 هزار و 500 میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 6.7 و 26.7 درصد افزایش دارد. 

  در کنار چک‌های وصولی معادل 709 هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد، چک‌های برگشتی در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 4.4 درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز پنج درصد افزایش داشته است.

  همچنین در این مدت، در استان تهران حدود 2.2 میلیون فقره چک به ارزش بالغ بر 127 هزار و 500 میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

  چک‌های وصول شده در تهران حدود دو میلیون فقره به ارزش حدود 112 هزار و 900 میلیارد تومان و چک‌های برگشتی معادل 197 هزار فقره به ارزش بیش از 14 هزار و 600 میلیارد تومان گزارش شده است.

  علاوه بر این در شهریور ماه، در کل کشور معادل 686 هـزار فقـره چـک بـه ارزش حدود 30 هـزار و 200 میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که از نظر تعداد و ارزش 96.7 و 96.1 درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.    

  از سوی دیگر، در استان تهران معادل 189 هزار فقره چک به ارزش حدود 14 هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد 95.9 درصد و از نظر مبلغ 95.5 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی