عصر بازار

رشد سهم اشتغال در بخش صنعت و خدمات در سال ۱۴۰۰

چند درصد از بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند؟

عصر اعتبار- بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد، سال گذشته بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد و بخش صنعت با ۳۳.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که نشانگر افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ است.

چند درصد از بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند؟
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۳:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، اشتغال در بخش خدمات در سال 1400، 49.8 درصد و در سال 1399، 49.3 درصد به ثبت رسیده است که این آمار نشانگر رشد 0.5 درصدی است. تعداد اشتغال در بخش خدمات در سال 1400، حدود 11 میلیون و 687 هزار و 583 نفر بوده  است که این آمار نسبت به سال قبل آن 217 هزار و 943 نفر افزایش تعداد شاغلان را نشان می‌دهد.

  کاهشی بودن آمار اشتغال زنان در مقایسه با مردان

  بر این ‌اساس، تعداد اشتغال مردان در سال گذشته نسبت به سال 1399 حدود 234 هزار و 588 نفر افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که آمار اشتغال زنان در بخش خدمات کاهش 16 هزارنفری داشته است.

  طبق گزارش مرکز آمار، سهم اشتغال مردان در سال گذشته نسبت به سال قبلش 0.6 درصد معادل 233 هزار و 909 نفر افزایش‌یافته است در این بخش نیز سهم اشتغال زنان حدود 52 هزار و 985 نفر کاهش را نشان می‌دهد.

  سهم صنعت از اشتغال کشور

  در سال 1400 سهم اشتغال در بخش صنعت 33.8 درصد بوده است که این آمار در سال 1399 حدود 33.3 درصد بوده است که رشد 0.5 درصدی را نشان می‌دهد در این بخش هفت میلیون و 929 هزار و 439 نفر مشغول به کار بودند که نسبت به سال 1399 افزایش اشتغال 180 هزار و 924 نفری را به دنبال داشته است.

  سهم شاغلان در بخش‌های صنعت در سال 1400 افزایش 5.0 درصدی نسبت به سال 1399 و سهم شاغلان بخش کشاورزی 1.1 درصد کاهش را داشته است.

  وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی

  بر اساس گزارش منتشر شده سهم اشتغال در بخش کشاورزی در سال 1400، 16.3 درصد است که این آمار در سال 1399، حدود 17.4 درصد بوده است؛ بنابراین، کاهش 1.1 درصدی را در این بخش شاهد هستیم.

  تعداد شاغلان در این بخش سه میلیون و 827 هزار و 245 نفر هستند که نسبت به سال 1399، 215 هزار و 587 نفر بیکار شده‌اند.

  سهم مردان در اشتغال بخش کشاورزی 16.2 درصد بوده است که این آمار در سال قبلش 17.2 درصد بوده است که نشانگر کاهش یک‌درصدی است، سهم زنان در بخش کشاورزی نیز در سال 1400 نسبت به سال 1399، کاهش 1.4 درصدی را نشان می‌دهد.

  بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به سال قبل 1399، 0.4 درصد کاهش داشته است.

  همچنین بررسی نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاکی از آن است که 23.7 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییــــرات نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است.

  کاهش 0.2 درصدی نرخ بیکاری در گروه سنی 35 -18 ساله

  بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 35 -18 ساله نشان می‌دهد که 16.5درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. این شاخص نسبت به سال گذشته 0.2 درصد کاهش‌یافته است.

  چند درصد از فارغ‌التحصیلان بیکار بوده‌اند؟

  بررسی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیل آموزش عالی، نشان می‌دهد 13.6 درصد (بیش از 957 هزار نفر) جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. این نرخ حاکی از آن است که نسبت به سال قبل 0.6درصد کاهش داشته است.

  سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از کل بیکاران در سال 1400 سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 43.6 درصد بوده است که نسبت به سال 99 حدود 4.7 درصد افزایش داشته است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل 1.4درصد افزایش داشته است.

  بر اساس نتایج آمارگیری در سال 1400، سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 8.5 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. این شاخص نسبت سال قبل 0.8درصد افزایش داشته است.

  سهم اشتغال ناقص چقدر است؟

  همچنین آمار جمعیت دارای اشتغال ناقص حاکی از این است که 10.2 درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری است. سهم اشتغال ناقص در سال 1400 نسبت به سال قبل 0.7 در صد افزایش داشته است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی