عصر بازار

نرخ تورم استان‌ها اعلام شد

عصر اعتبار- در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ سیستان و بلوچستان با ١٨,۰ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ تهران با ٨.٩ درصد است.

نرخ تورم استان‌ها اعلام شد
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۵:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مرکز آمار ایران، در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ سیستان و بلوچستان با ١٨,0 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ تهران با ٨.٩ درصد است.

  کل خانوارها

  درخرداد ماه ١٤0١ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١00=١٣٩٥) به ٤٨٢,١ رسید که نسبت به ماه قبل ١٢.٢ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ سیستان و بلوچستان با ١٨.0 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ تهران  با ٨.٩ درصد است.

  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٥٢,٥ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان (٦١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان  (٤٥.٧ درصد) است.

  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٤0١ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٩,٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٦.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (٣٤.٢ درصد) است.

  خانوارهای شهری

  در خرداد ماه ١٤0١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١00=١٣٩٥) به ٤٧٣,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ١١.٥ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان شمالی با ١٧.٤درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ بوشهر با ٨.١ درصد است.

  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٥١,٤ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان (٦0.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٤٤.٨ درصد) است.

  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٤0١ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٨,٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٥.٢ درصد) و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٣.٨ درصد) است.

  خانوارهای روستایی

  در خرداد ماه ١٤0١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١00=١٣٩٥) به  ٥٣١,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١٥.٨ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ٢٤.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان مازندران با ١0.٧ درصد می­‌باشد.

  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٥٨,٢ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ آذربایجان غربی (٦٦.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٥0.٢ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٤0١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤١,٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کهگیلویه و بویراحمد (٥0.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (٣٣.0 درصد) است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی