عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آمار اعلام کرد:

تغییرات قیمت ۲۵ محصول کشاورزی/ دستمزد ۳ گروه کارگر کاهش یافت

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران نتایج تغییرات قیمت برخی محصولات کشاورزی و دامی را اعلام و از کاهش دستمزد ۳ گروه کارگر شاغل در این بخش خبر داد.

تغییرات قیمت ۲۵ محصول کشاورزی/ دستمزد ۳ گروه کارگر کاهش یافت
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۷:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از مهر، مرکز آمار ایران نتایج بررسی قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان 1394 را اعلام کرد.

  محصولات کشاورزی غلات – گندم

  در فصل تابستان 1394 قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور 11254.8 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 93، افزایشی برابر 9.70 درصد داشته است.

  جو

  تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به 8657.4 ریال بوده است. این محصول 3.2 درصد نسبت به فصل مشابه سال 93 افزایش داشته است.

  شلتوک

  در فصل تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به 26759.6 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول 13.9 درصد نسبت به فصل مشابه سال 93 افزایش داشته است.

  حبوب – نخود

  قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در فصل تابستان 1394 در کل کشور 28514.1 ریال بوده و قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه 93 افزایشی برابر با 32.1 درصد داشته است.

  عدس

  در فصل تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم 38481.0 ریال رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 93 با افزایشی معادل 26.9 درصد روبرو بوده است.

  محصولات جالیزی – هندوانه

  فصل تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 2418.1 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه 93، کاهشی برابر با 35.2 درصد داشته است.

  خربزه

  در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 5407.6 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 93 با کاهشی معادل 22.8 درصد روبرو بوده است.

  خیار

  تابستان سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم 10344.6 ریال رسید. قیمت فروش خیار نسبت به تابستان 93 با کاهشی معادل 12.8 درصد روبرو بوده است.

  سبزی‌ها – سیب‌زمینی

  در تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور 6220.3 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در تابستان 94 نسبت به سال 93 معادل 23.1 درصد کاهش داشته است.

  گوجه‌فرنگی

  تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در کل کشور 3867.1 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در تابستان 94 نسبت به تابستان 93 معادل 11.6 درصد افزایش داشته است.

  بادمجان

  در فصل تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 6954.6 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 93 معادل 33.9 درصد افزایش داشته است.

  پیاز

  در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 4311.6 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 معادل 25.4 درصد کاهش داشته است.

  محصولات علوفه‌ای – یونجه

  فصل تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 8049.4 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 93 معادل 31.3 درصد افزایش داشته است.

  کاه

  در تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم کاه در کل کشور 2760.5 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 معادل 2.0 درصد کاهش داشته است.

  میوه‌های هسته‌دار – زردآلو

  تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور 28253.2 ریال بوده است. قیمت فروش زردآلو نسبت به تابستان 93 با کاهشی معادل با 1.0 درصد روبرو بوده است.

  هلو

  در فصل تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور 26889.0 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 93 معادل 8.3 درصد افزایش داشته است.

  آلبالو

  فصل تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم آلبالو در کل کشور 27608.5 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 برابر با 2.7 درصد کاهش داشته است.

  گیلاس

  در تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم گیلاس در کل کشور 48203.7 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 با افزایشی معادل با 23.9 درصد روبرو بوده است.

  میوه‌های دانه‌دار – سیب درختی

  قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در فصل تابستان 1394 در کل کشور 16994.3 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 معادل 8.9 درصد کاهش داشته است.

  انگور

  قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در فصل تابستان 1394 در کل کشور 10836.0 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 معادل 1.2 درصد افزایش داشته است.

  دام و فرآورده‌های دامی – دام

  گوسفند و بره زنده‌‌پرواری

  در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 106985.4 ریال بوده است. قیمت فروش آن نسبت به تابستان 93، 1.8 درصد افزایش داشته است.

  گاو کمتر از دو سال پرواری

  در فصل تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 113110.1 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93، 2.9 درصد افزایش داشته است.

  فرآورده‌های دامی – پشم گوسفند (شسته نشده)

  تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور 22373.4 ریال بوده است. قیمت فروش آن در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 93 با کاهشی معادل با 7.8 درصد روبرو بوده است.

  شیر گوسفند (چرخ نکرده)

  در تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 28108.4 ریال بوده است که نسبت به تابستان 93 با افزایشی برابر 26.1 درصد روبرو بوده است.

  شیر گاو (چرخ نکرده)

  فصل تابستان 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 10488.7 ریال بوده است که نسبت به تابستان 93 با کاهشی معادل 4.1 درصد مواجه بوده است.

  خدمات کشاورزی – خدمات ماشینی

  شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

  در تابستان 1394 هزینه یکبار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 1187064.0 ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان 93 معادل 57.7 درصد افزایش داشته است.

  شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

  تابستان 1394 هزینه یکبار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 1093357.9 ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان 93 معادل 49.3 درصد افزایش داشته است.

  دیسک زمین آبی با تراکتور

  در تابستان 1394 هزینه یکبار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 595159.1 ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان 93 معادل 5.1 درصد کاهش داشته است.

  دیسک زمین دیم با تراکتور

  فصل تابستان 1394 هزینه یکبار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 610913.0 ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان 93 معادل 31.5 درصد افزایش داشته است.

  خدمات نیروی انسانی – کارگر میوه‌چین (مرد)

  در تابستان 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور 481454.4 ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به تابستان 93 معادل 6.8 درصد افزایش داشته است.

  کارگر میوه‌چین (زن)

  طی تابستان 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور 319934.0 ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به تابستان 93 معادل 23.9 درصد افزایش داشته است.

  دروگر غلات (مرد)

  در تابستان 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 612348.6 ریال بوده است. به طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به تابستان 93 معادل 5.9 درصد کاهش داشته است. 

  کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)

  تابستان 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور 446580.5 ریال بوده است. متوسط سطح این دستمزد نسبت به تابستان 93 معادل 21.0 درصد کاهش داشته است.

  کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)

  در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور 292890.7 ریال بوده است. این دستمزد به طور متوسط نسبت به تابستان 93 معادل 6.4 درصد کاهش داشته است.

   

  جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
   پربازدیدترین های هفته
    دکه مطبوعات
    • اعتبار امروز
    • شماره ۸ اعتبار امروز
    • شماره ۷ اعتبار امروز
    • شماره ۶ اعتبار امروز
    • شماره پنجم
    آخرین بروزرسانی ۷ ماه پیش
    آرشیو