عصر بازارمدیران خودرو

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

تغییرات قیمت ۲۷ محصول کشاورزی

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران با ارائه تغییرات قیمت محصولات کشاورزی در سال گذشته، از افزایش ۱۴۴ درصدی قیمت پرتقال خبر داد و اعلام کرد: دستمزد کارگران درودگر نیز ۸۵ درصد بیشتر شد.

تغییرات قیمت ۲۷ محصول کشاورزی
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۰۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۳:۰۰

  به گزارش به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از مهر، مرکز آمار ایران نتایج تغییرات جدید قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور در سال 1393 را اعلام کرد. بر پایه گزارش این مرکز، قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی در یکسال گذشته افزایش داشته تا جایی که این افزایش برای برخی محصولات مانند پرتقال 144 درصد بوده است.

  محصولات کشاورزی

  غلات- گندم

  در سال 1393 قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور 10454.3 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93، افزایشی برابر 37.7 درصد داشته است.

  جو

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به 8741.3 ریال بوده است. قیمت فروش جو 33.7 درصد نسبت به سال 92 افزایش داشته است.

  شلتوک

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم 23361.3 ریال رسید. قیمت فروش این محصول در سال مورد بررسی نسبت به سال 92 کاهشی معادل 6/. درصد نشان می دهد.

  ذرت دانه ای

  قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه ای در کل کشور 11503.2 ریال بوده است. فروش این محصول نسبت به سال 92 معادل 46.6 درصد افزایش داشت است.

  حبوب – نخود

  قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در سال 1393 در کل کشور 19153.9 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال 93 نسبت به سال 92 کاهشی برابر با 24.4 درصد داشته است.

  عدس

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم 28266.5 ریال رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 با افزایشی معادل 10.1 درصد روبه رو بوده است.

  دانه های روغنی

  آفتابگردان روغنی

  قیمت فروش یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در سال 1393 در کل کشور 15011.9 ریال بوده که نسبت به سال 92، کاهشی معادل با 36.2 درصد داشته است.

  کلزا

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا در کل کشور 18633.6 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 معادل 14.0 درصد افزایش داشته است.

  محصولات لیفی

  پنبه وش

  طی سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش در کل کشور 22875.4 ریال بوده است که نسبت به سال 92 کاهشی معادل با 3.6 درصد داشته است.

  محصولات جالیزی

  هندوانه در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 3786.0 ریال بوده که در سال مورد بررسی نسبت به سال 92، کاهشی برابر با 6.3 درصد داشته است.

  خربزه

  سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 6453.1 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 با افزایشی معادل 11.7 درصد روبرو بوده است.

  خیار

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم 9875.9 ریال رسید. قیمت فروش خیار نسبت به سال 92 با کاهشی معادل 7.7 درصد روبه رو بوده است.

  سبزی ها

  سیب زمینی

  طی سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم سیب زمینی در کل کشور 8195.0 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 معادل 33.9 درصد کاهش داشته است.

  گوجه فرنگی

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور 4907.5 ریال بوده است. در سال 1393 نسبت به سال 92 معادل 30.6 درصد کاهش داشته است.

  بادمجان

  سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 6890.3 ریال بوده است که قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 معادل 11.7 درصد افزایش داشته اشت.

  پیاز

  در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 7178.0 ریال بوده که قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 معادل 16.1 درصد افزایش داشته است.

  محصولات علوفه ای

  سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 6498.5 ریال بوده که قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 معادل 21.7 درصد افزایش داشته است.

  شبدر خشک

  طی سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور 5971.5 ریال بوده است که قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 معادل 15.2 درصد افزایش داشته است.

  میوه های هسته دار

  زردآلو

  در سال 1393 قیمت یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور 52581.1 ریال بوده که قیمت فروش زردآلو نسبت به سال 92 با افزایشی معادل با 90.5 درصد روبه رو بوده است.

  هلو

  برای سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور 276007 ریال بوده که قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 معادل 44.2 درصد افزایش داشته است.

  میوه های دانه دار

  سیب درختی

  قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال 1393 در کل کشور 15194.2 ریال بوده که قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 معادل 3.5 درصد افزایش داشته است.

  انگور

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور 11401.7 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 برابر با 10.8 درصد افزایش داشته است.

  مرکبات

  پرتقال

  طی سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور 17190.3 ریال بوده که قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 با افزایش معادل با 144.1 درصد روبرو بوده است.

  نارنگی

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور 14218.2 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 معادل 128.4 درصد افزایش داشته است.

  دام و فرآورده های دامی- دام

  گوسفند و بره زنده پرواری

  طی سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 106990.2 ریال بوده که قیمت فروش آن نسبت به سال 92 برابر با 9/. درصد افزایش داشته است.

  گاو و کمتر از دو سال پرواری

  برای سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 107179.7 ریال بوده که قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 برابر با 1.4 درصد کاهش داشته است.

  فرآورده های دامی

  پشم گوسفند (شسته نشده)

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور 22868.5 ریال بوده است. قیمت فروش آن در سال 1393 نسبت به سال 92 با افزایشی معادل با 84.2 درصد روبه رو بوده است.

  شیر گوسفند (چرخ نکرده)

  طی سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 24953.5 ریال بوده که نسبت به سال 92 با افزایش برابر با 19.4 درصد روبه رو بوده است.

  شیر گاو (چرخ نکرده)

  قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو طی سال گذشته در کل کشور 11119.2 ریال بوده است که نسبت به سال 92 با افزایشی برابر با 13.3 درصد روبه رو بوده است.

  خدمات کشاورزی

  شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

  در سال 1393 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 969072.4 ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 92 معادل 20.4 درصد افزایش داشته است.

  شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

  طی سال مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 643402.1 ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 92 معادل. /5 درصد افزایش داشته است.

  دیسک زمین آبی با تراکتور

  در سال 1393 هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 663326.1 ریال بوده است. هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 92 معادل 69.4 درصد افزایش داشت است.

  دیسک زمین دیم با تراکتور

  برای سال مورد بررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 471400.9 ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 92 معادل 59.4 درصد افزایش داشته است.

  خدمات نیروی انسانی

  کارگر میوه چین (مرد)

  طی سال 1393 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین مرد در کل کشور 433359.8 ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به سال 92 معادل 36.7 درصد افزایش داشته است.

  کارگر میوه چین (زن)

  در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین زن در کل کشور 284310.9 ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به سال 92 معادل 37.5 درصد افزایش داشته است.

  دروگر غلات (مرد)

  دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد طی سال گذشته در کل کشور 631768.7 ریال بوده است. به طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال 92 معادل 84.9 درصد افزایش داشته است.

  کارگر وجین کار و تنک کار (مرد)

  در سال 1393 دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار مرد در کل کشور 444042.1 ریال بوده است. متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال 92 معادل 30.7 درصد افزایش داشته است.

  کارگر وجین کار و تنک کار (زن)

  طی سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار زن در کل کشور 318312.0 ریال بوده است. این دستمزد به طور متوسط نسبت به سال 92 معادل 35.7 درصد افزایش داشته است.

   

  جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی