عصر بازارمدیران خودرو

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران

دستمزد کارگر میوه چین روزانه ۴۳ هزار تومان

عصر اعتبار- قیمت فروش گندم در سال گذشته متوسط ۱۰۴۵۴ ریال بود که نسبت به سال قبل از رشد ۳۷.۷ درصد برخوردار بوده است.

دستمزد کارگر میوه چین روزانه ۴۳ هزار تومان
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطف روستایی کشور در سال 1393 منتشر شد.

  برای قیمت فروش گندم به عنوان گروه غلات در محصولات کشاورزی آمده است، در سال 1393 قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور 10454.3 ریال بوده است. استان گیلان با 12847.7 ریال بیشترین و استان هرمزگان با 8007.7 ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته‌اند.

  قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور 10499.6 ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت‌های فروش به دولت و آزاد آن به رقم 10475.7 ریال رسیده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92، افزایشی برابر 37.7 درصد داشته است.

  جو

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به 8741.3 ریال بوده است. استان البرز با 10902.0 ریال بیشترین و استان همدان با 7231.0 ریال کمترین قیمت‌های فروش را داشته‌اند. قیمت فروش جو 33.7 درصد نسبت به سال 92 افزایش داشته است.

  شلتوک

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم 23361.3 ریال رسید. بیشترین و کمترین قیمت‌های فروش به ترتیب به استان‌های گیلان با 28951.3 ریال و خوزستان با 13639.6 ریال اختصاص داشته است. قیمت فروش این محصول در سال مورد بررسی نسبت به سال 92 کاهشی معادل 0.6  درصد نشان می‌دهد.

  ذرت دانه‌ای

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در کشور 11503.2 ریال بوده است. استان فارس با 29951.9 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 7342.8 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 معادل 46.6 درصد افزایش داشته است.

  حبوب

  نخود

  قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در سال 1393 در کل کشور 19153.9 ریال بوده است که استان کرمان 37233.7 ریال بیشترین و استان البرز با 136245.5 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 93 نسبت به سال 92 کاهشی برابر با 24.4 درصد داشته است.

  عدس

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم 28266.5 ریال رسید که استان ایلام با 45134.8 ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با 16968.3 ریال با کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 با افزایشی معادل 10.0 درصد روبرو بوده است.

  دانه‌های روغنی

  آفتابگردان روغنی

  قیمت فروش یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در سال 1393 در کل کشور 15011.9 ریال بوده است که استان خراسان شمالی با 37859.0 ریال بیشترین و استان گلستان با 12647.8 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور داشته‌اند قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92، کاهشی معادل با 36.2 درصد داشته است.

  کلزا

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا در کل کشور 18633.6 ریال بوده است. استان خوزستان با 19894.9 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 11546.2 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 معادل 14.0 درصد افزایش داشته است.

  محصولات لیفی

  پنبه وش

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش در کل کشور 22875.4 ریال بوده است که استان گلستان با 25251.4 ریال بیشترین و استان فارس با 21750.9 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 کاهشی معادل با 3.6 درصد داشته است.

  محصولات جالیزی

  هندوانه

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 3786.0 ریال بوده است استان قم با 7553.3 ریال بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 2017.8 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال مورد بررسی نسبت به سال 92، کاهشی برابر با 6.3 درصد داشته است.

  خربزه

  در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 6453.1 ریال بوده است. استان‌های قم با 11288.7 ریال بیشترین و استان فارس با 3213.6 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 با افزایشی معادل 11.7 درصد روبرو بوده است.

  خیار

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم 9875.9 ریال رسید، استان مرکزی با 17288.5 ریال بیشترین و استان فارس با 51037.7 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش خیار نسبت به سال 92 با کاهشی معادل 7.7 درصد روبه‌رو بوده است.

  سبزی‌ها

  سیب زمینی

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور 8195.0 ریال بوده است. استان خراسان شمالی با 12497.3 ریال بیش‌ترین و استان هرمزگان با 5000.0 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 معادل 33.9 درصد کاهش داشته است.

  گوجه‌فرنگی

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور 4907.5 ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان خراسان جنوبی با 10152.7 ریال و پایین‌ترین قیمت فروش را استان آذربایجان غربی با 2407.8 ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 معادل 30.6 درصد کاهش داشته است.

  بادمجان

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 6890.3 ریال بوده است. استان مرکزی با 20453.6 ریال بالاترین و استان خراسان شمالی با 2057.3 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 معادل 11.7 درصد افزایش داشته است.

  6-4- پیاز

  در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 7178.0 ریال بوده است. استان هرمزگان با 14328.3 ریال بالاترین قیمت فروش و استان لرستان با 30095.9 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 معادل 16.1 درصد افزایش داشته است.

  محصولات علوفه‌ای

  یونجه

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 6498.5 ریال بوده است. استان خراسان شمالی با 8544.4 ریال بیش‌ترین و استان ایلام با 4155.1 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 معادل 21.7 درصد افزایش داشته است.

  شبدر خشک

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور 5961.5 ریال بوده است. استان چهارمحال و بختیاری با 6252.4 ریال بیش‌ترین و استان لرستان با 5000.0 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 معادل 15.2 درصد افزایش داشته است.

  میوه‌های هسته‌دار

  زردآلو

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور 52581.1 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی 91875.7 ریال بیش‌ترین و استان همدان با 11798.25 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش زردآلو نسبت به سال 92 با افزایشی معادل با 90.5 درصد روبرو بوده است.

  هلو

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور 27600.7 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با 40368.4 ریال بیش‌ترین و استان فارس با 8580.1 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور  را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 معادل 44.2 درصد افزایش داشته است.

  میوه‌های دانه‌دار

  سیب درختی

  قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال 1393 در کل کشور 15194.2 ریال بوده است. استان البرز با 24494.0 ریال و استان کرمانشاه با 10099.2 ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش در کل کشور بوده‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 معادل 3.5 درصد افزایش داشته است.

  انگور

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور 11401.7 ریال بوده است. بیش‌ترین و کمترین قیمت فروش در کل کشور 30000.0 و 7368.6 ریال بوده است که به ترتیب به استان‌های لرستان و کهگیلویه و بویراحمد تعلق داشته است . قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 برابر با 10.8 درصد افزایش داشته است.

  مرکبات

  پرتقال

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور 17190.3 ریال بوده است. استان کرمانشاه با 35000 ریال بیش‌ترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 11277.5 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 با افزایش معادل با 144.1 درصد روبه‌رو بوده است.

  نارنگی

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور 14218.2 ریال بوده است. استان بوشهر با 21980.2 ریال بیش‌ترین و استان گیلان با 9133.2 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 92 معادل 128.4 درصد افزایش داشته است.

  ب- دام و فرآورده‌های دامی

  1- دام

  1-1- گوسفند و بره زنده پرواری

  در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 106990.2 ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 150179.4 ریال بالاترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 87837.4 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش آن نسبت به سال 92برابر با 0.9 درصد افزایش داشته است.

  2-1- گاو و کمتر از دو سال پرواری

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 107179.7 ریال بوده است استان کرمان در 133108.7 ریال بیش‌ترین و استان گلستان با 83801.8 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 1393 نسبت به سال 92 برابر با 1.4 درصد کاهش داشته است.

  2-فراورده‌های دامی

  1-2- پشم گوسفند (شسته نشده)

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور 22868.5 ریال بوده است. استان کرمان با 42337.4 ریال و استان مازندران با 3635.6 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش آن در سال 1393 نسبت به سال 92 با افزایشی معادل با 84.2 درصد روبرو بوده است.

  2-2- شیر گوسفند (چرخ نکرده)

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 24953.5 ریال بوده است که نسبت به سال 92 با افزایش برابر با 19.4 درصد روبرو بوده است. استان خراسان رضوی با 34246.6 ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با 9000.0 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

  3-2- شیر گاو (چرخ نکرده)

  در سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کشور 11196.2 ریال بوده است که نسبت به سال 962 با افزایشی برابر با 13.3 درصد روبرو بوده است. استان بوشهر با 19729.0 ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با 8306.2 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

  ج- خدمات کشاورزی

  1- خدمات ماشینی

  1-1- شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

  در سال 1393 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 969072.4 ریال بوده است.استان هرمزگان با 2616874.1 ریال و استان ایلام با 643873.6ریال به ترتیب بیش‌ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند.متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 92 معادل20.4درصد افزایش داشته است.

  2-1- شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

  در سال مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 643402.1 ریال بوده است استان مازندران با 1630434.8 ریال و استان بوشهر با 453996.2 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 92 معادل 5.0 درصد افزایش داشته است.

  3-1- دیسک زمین آبی با تراکتور

  در سال 1392 هزینه یکبار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل  کشور 663326.1 ریال بوده است.استان گیلان با 1992438.5 ریال و استان قم با 338219.7 ریال به ترتیب بیش‌ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 92 معادل 69.4 درصد افزایش داشته است.

  4-1- دیسک زمین دیم با تراکتور

  در سال موردبررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 471400.9 ریال بوده است.استان مازندران با 1373376.6 ریال و استان خراسان رضوی با 318926.6 ریال به ترتیب بیش‌ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت.نسبت به سال 92 معادل 59.4 درصد افزایش داشته است.

  2- خدمات نیروی انسانی

  2-1- کارگر میوه‌چین (مرد)

  در سال 1393 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین در کل کشور 433359.8 ریال بوده است.استان اذربایجان شرقی با 598102.1 ریال و استان گلستان با 244346.9 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به سال 92 معادل 36.7 درصد افزایش داشته است.

  2-2- کارگر میوه‌چین (زن)

  در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور 284310.9 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با 519763.3 ریال و استان خراسان جنوبی با 173057.6 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به سال 92 معادل37.5 درصد افزایش داشته است.

  2-3- دروگر غلات (مرد)

  در سال 1393 دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 631768.7 ریال بوده است.آذربایجان غربی با 759090.9 ریال بالاترین و استان خوزستان با 250000.0 ریال پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. به طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال 92 معادل 30.7 درصد افزایش داشته است.

  2-5-کارگر وجین‌کار و تنک‌کار(زن)

  در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور 318312.0 ریال بوده است.استان گیلان با 646156.6 ریال و استان خراسان جنوبی با 166517.9 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند.این دستمزد به طور متوسط نسبت به سال 92 معادل 35.7 درصد افزایش داشته است.

  جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۸ ماه پیش
  آرشیو