عصر بازارمدیران خودرو

تغییرات قیمت پاییزی محصولات کشاورزی

کاهش دستمزد کارگران روزمزد

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران با انتشار تغییرات قیمت برخی از محصولات کشاورزی در پاییز سال جاری اعلام کرد: دستمزد برخی گروه‌های کارگری تا ۳۸ درصد کاهش یافته است.

کاهش دستمزد کارگران روزمزد
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۱:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، مرکز آمار ایران تغییرات قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در پاییز 1394 را اعلام کرد. بر پایه این گزارش، قیمت برخی اقلام در دوره مورد بررسی کاهش و برخی نیز افزایش داشته است.

  غلات- ذرات دانه ای

  قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه ای در پاییز سال 1394 در کل کشور 9242.8ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 94 نسبت به فصل مشابه سال 93 به میران 8.2 درصد افزایش داشته است.

  برنج

  در فصل پایز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم برنج در کل کشور به 70069.4 ریال بوده است. قیمت فروش برنج 15.3 درصد نسبت به فصل مشابه سال 93 کاهش داشت.

  شلتوک

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور 23786.4 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 93، کاهشی برابر با 1.7 درصد داشته است.

  حبوبات- لوبیا قرمز

  قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا قرمز در پاییز سال 1394 در کل کشور 37512.9 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 94 نسبت به فصل مشابه سال 93، معادل 10 درصد افزایش داشته است

  لوبیا چیتی

  در پاییز 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی در کل کشور به رقم 46480.3 ریال رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 93 معادل 23.7 درصد افزایش داشته است.

  دانه‌های روغنی- کنجد

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم کنجد در کل کشور 57806.6 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 5.3 درصد کاهش داشته است.

  زیتون

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم زیتون در کل کشور 43398.8 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 8.3 درصد کاهش داشته است. 

  محصولات لیفی- پنبه (وش)

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه (وش) در کل کشور 24503.1 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 9.8 درصد افزایش داشته است.

  محصولات جالیزی- هندوانه

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 3110.1 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 93، کاهشی برابر 12.8 درصد داشته است.

  خربزه

  در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 4141.4 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 94 نسبت به فصل مشابه سال 93 کاهشی معادل 37.2 درصد داشته است.

  خیار

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور 13200.3 ریال بوده است. قیمت فروش خیار نسبت به فصل پاییز سال 93 با افزایشی معادل 22.5 درصد مواجه بوده است.

  سبزیجات- سیب زمینی

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم سیب زمینی در کل کشور 4106.8 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 1394 نسبت به سال 93 معادل 50.7 درصد کاهش داشته است.

  گوجه فرنگی

  در پاییر سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور 7001.1 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 13.1 درصد افزایش داشته است.

  بادمجان

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 8226.9 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 93 معادل 23.6 درصد افزایش داشته است.

  پیاز

  در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 6354.8 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 12.3 درصد افزایش داشته است.

  محصولات علوفه‌ای- یونجه

  در فصل پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 8725.5 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 93 معادل 20 درصد افزایش داشته است.

  ذرت علوفه‌ای

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت علوفه ای در کل کشور 1324.8 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 25.2 درصد کاهش داشته است.

  میوه‌های هسته‌دار- انار

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم انار در کل کشور 15486.1 ریال بوده است. قیمت فروش انار نسبت به فصل مشابه سال 93 با افزایشی معادل با 4.3 درصد مواجه بوده است.

  میوه‌های دانه‌دار- سیب درختی

  قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در پاییز سال 1394 در کل کشور 10330.7 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 27.1 درصد کاهش داشته است.

  انگور

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور 15653.4 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 93 معادل 40.7 درصد افزایش داشته است.

  مرکبات- پرتقال

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور 14368.5 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 14.3 درصد افزایش داشته است.

  نارنگی

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور 10241.2 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 21.5 درصد کاهش داشته است.

  دام- گوسفند و بره زنده پرواری

  در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 110630.6 ریال بوده است. قیمت فروش آن در فصل پاییز سال 1394 نسبت به فصل مشابه سال 93 به میزان 7.3 درصد افزایش داشته است.

  گاو کمتر از دو سال پرواری

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 116039.9 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 93 معادل 9.5 درصد افزایش داشته است.

  فرآورده‌های دامی- شیر گوسفند (چرخ نکرده)

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 23912.6 ریال بوده است که نسبت به سال 93 با افزایشی برابر 33.8 درصد رو به رو بوده است.

  شیر گاو (چرخ نکرده)

  در پاییز سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 11729.5 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 93 افزایشی برابر 3.5 درصد داشته است.

  شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

  در پاییز سال 1394 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 1271939.8 ریال بوده است. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 13.6 درصد افزایش داشته است.

  شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

  در فصل مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 956835.6 ریال بوده است. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 14.7 درصد افزایش داشته است.

  دیسک زمین آبی با تراکتور

  در پاییز سال 1394 هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 588026.9 ریال بوده است. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 13.9 درصد افزایش داشته است.

  دیسک زمین دیم با تراکتور

  در فصل مورد بررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 510844.4 ریال بوده است. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 7.4 درصد افزایش داشته است.

  کارگر میوه چین (مرد)

  در پاییز سال 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین مرد در کل کشور 487005.8 ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 0.3 درصد کاهش داشته است.

  کارگر میوه چین (زن)

  در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین زن در کل کشور 329955.5 ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 5.8 درصد کاهش داشته است.

  دروگر غلات (مرد)

  در پاییز سال 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 507019.8 ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 6 درصد افزایش داشته است.

  کارگر وجین کار و تنک کار (مرد)

  در پاییز سال 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار مرد در کل کشور 484808.4 ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 93 معادل 0.6 درصد افزایش داشته است.

  کارگر وجین کار و تنک کار (زن)

  در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار زن در کل کشور 217324.5 ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به فصل پاییز سال 93 معادل 38.1 درصد کاهش داشته است.

  جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار (http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
   پربازدیدترین های هفته
    دکه مطبوعات
    • اعتبار امروز
    • شماره ۸ اعتبار امروز
    • شماره ۷ اعتبار امروز
    • شماره ۶ اعتبار امروز
    • شماره پنجم
    آخرین بروزرسانی ۷ ماه پیش
    آرشیو