عصر بازار

صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تایید شد

عصر اعتبار- هیات وزیران، صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ را تایید کرد.

صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تایید شد
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»به نقل از ایرنا ،اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.
  *متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
  1ـ صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1393 به شرح صورتجلسه مورخ30/4/1394 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تایید میشود.
  2ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین میشود.
  صورتجلسه مجمع عمومی(کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1393 سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مورخ 30/4/1394
  پیرو دعوتنامه شماره 1313/20/942 مورخ 25/4/1394 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1393 سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش در تاریخ 30/4/1394 در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه تخصصی شورای عالی و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه1393 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفندماه1393 و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:
  1ـ در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با بکارگیری تمهیدات مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغایرات و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده از جمله شرکت های تابعه به صورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم، نسبت به اخذ بموقع و مناسب پاسخ تأییدیه های ارسالی اقدام نموده و اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد نیاز را اعمال نماید. در خصوص مغایرت با شرکت آب و برق کیش, اقدامات تا حصول نتیجه نهائی پیگیری شده و حداکثر تا تاریخ 10/9/1394 نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.
  2ـ در خصوص بند 5 گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب و پیگیری مستمر در جهت وصول یا تعیین تکلیف اقلام راکد حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و پیش پرداخت های سرمایه ای گروه تا حصول نتایج نهایی، اقدام لازم در خصوص سرمایه گذاری های بلند مدت مندرج در گزارش حسابرس مستقل بعمل آورده و در صورت لزوم تعدیلات و اصلاحات لازم در حسابها را اعمال و نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ 10/9/1394 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه کند.
  3ـ در خصوص بند 6 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
  4ـ در خصوص بند 7 گزارش ـ تاکید بر مطلب خاص: در جلسه مورخ 9/4/1394 کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد مقرر شد موضوع توسط کمیته منتخب کارگروه شورا متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورا به عنوان عضو ثابت و عضویت سایر دستگاهها حسب مورد و گروه مشاورین، با مراجعه به مناطق آزاد ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر تا پایان شهریور ماه نتیجه در کارگروه شورا جهت اتخاذ تصمیم ارائه شود و نتیجه نهائی تا تاریخ 10/9/1394 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شود.
  5 ـ درخصوص بند 8 گزارش ـ تاکید بر مطلب خاص: بر اساس گزارش سازمان تصویر بیمه نامه ها بعد از ارائه صورتهای مالی ارائه و ایراد این بند رفع شده است، مقرر شد کماکان هیات مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان, نسبت به برقراری پوشش بیمه ای مناسب دارائی های ثابت مشهود در زمان مناسب اقدام لازم را بعمل آورد.
  6 ـ در خصوص بند 9 گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ضمن دقت لازم در ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه، نسبت به رعایت بودجه مصوب اقدام نماید.
  7ـ در خصوص بند 10 گزارش بازرس قانونی: مقرر شد مفاد اساسنامه سازمان رعایت گردد.
  8 ـ در خصوص بند 11گزارش بازرس قانونی: موضوع به استماع کارگروه رسید و مقرر شد پیگیری تا حصول نتیجه صورت پذیرد.
  9ـ در خصوص بند 12 گزارش بازرس قانونی:موضوع به استماع کارگروه رسید و مقرر شد پیگیری تا حصول نتیجه صورت پذیرد.
  10ـ در خصوص بند 13 گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا در جهت تعیین تکلیف وضعیت واحد های مسکونی و وسائط نقلیه در اختیار دستگاه های اجرایی و نیز اراضی در اختیار شرکت آب و برق کیش و همچنین پیگیری مبالغ دریافتی از پرسنل در سال 1391 بابت واگذاری تعداد 190 واحد مسکونی اقدامات لازم بعمل آید.
  11ـ در خصوص بند 14 گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره در کلیه معاملات قوانین موضوعه را رعایت نمایند.
  12ـ در خصوص بند 16 گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای قانون مبارزه با پولشوئی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مرتبط، به استماع کارگروه رسید.
  13ـ کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1393، مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.
  14ـ کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا مأموریت داد تا با توجه به ماده (20) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394 و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.
  15ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.
  جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

  جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار (http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
  آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش
  آرشیو