عصر بازارمدیران خودرو

کارگاه آموزشی یکروزه بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه میهن

عصر اعتبار- کارگاه آموزشی یکروزه بیمه های عمر و سرمایه گذاری در تاریخ های ۰۷/۱۱/۹۵ به مدت ۱۰ساعت و با هدف آشنا نمودن کارشناسان با بیمه های عمر و سرمایه گذاری صورت گرفت.

کارگاه آموزشی یکروزه بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه میهن
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۹:۰۰

    کارگاه آموزشی یکروزه بیمه های عمر و سرمایه گذاری در تاریخ های 07/11/95 به مدت 10ساعت و با هدف آشنا نمودن کارشناسان با بیمه های عمر و سرمایه گذاری و چگونگی رفتار و فنون بازار یابی و همچنین بازار داری و مشتری مداری در بیمه های عمر و سرمایه گذاری و تشریح شرایط ویژه این بیمه در شرکت بیمه میهن برای کارشناسان شعب سراسر کشورصورت گرفت تا بتوانند با آگاهی کامل و اموزشهای اخذ شده به بازاریابی بهینه بپردازند.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی