عصر بازارمدیران خودرو

اعلام آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه

عصر اعتبار- بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت‌های بیمه را بر مبنای اطلاعات آخرین صورت‌های مالی مصوب منتشر کرد که طی آن تنها ۴ شرکت مجاز به قبولی اتکایی هستند.

اعلام آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، بر اساس جدول منتشر شده از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران با 17 میلیون و 775 هزار و 120 میلیون ریال رتبه اول را در ظرفیت مجاز نگهداری ریسک دارد و شرکت های بیمه البرز با 2 میلیون و 719 هزار و 880 میلیون ریال و آسیا با 2 میلیون و 479 هزار و 238 میلیون ریال در رتبه های دوم و سوم بالاترین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک هستند.

  براین اساس تنها 4 شرکت بیمه ایران، پاسارگاد، ملت و ایران معین ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و سایر شرکت های بیمه مجاز به قبول اتکایی نیستند.

  بیمه ایران 8 میلیون و 887 هزار و 560 میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارد و بعد از این شرکت بیمه پاسارگاد 635 هزار و 786 میلیون ریال، بیمه ملت با یک میلیون 558 هزار و 25 میلیون ریال و بیمه ایران معین 393 هزار و 411 میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند.

  همچنین دو شرکت بیمه اتکایی امین با 728 هزار و 413 میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان با 590 هزار و 109 میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند. از سویی، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشته های بیمه خودرو و زندگی ابطال و در خصوص سایر رشته ها تعلیق شده است.

  نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد براساس مفاد مندرج در بند 4 ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 40.5 به شرح ذیل است:

  قبولی اتکایی: 50 درصد ظرفیت مجاز نگهداری

  قبولی در قرارداد: 2 درصد ظرفیت مجاز نگهداری

  نهاد ناظر بیمه ای کشور از بیمه گذاران درخواست کرده علاوه بر مدنظر قراردادن ظرفیت مجاز نگهداری ریسک، به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند.

  بیمه مرکزی توضیح داده است که این جدول برابر با آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و مکمل آن (شماره 55 و 55.1) و ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 40.5 مصوب شورایعالی بیمه، تهیه و بروز رسانی شده است. بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی نصاب های بالا ملاک عمل هستند.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی