عصر بازارمدیران خودرو

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت عنوان کرد:

نقش تعیین کننده وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در خرید راهبردی خدمات

عصر اعتبار- عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت: انجام خرید راهبردی خدمات سلامت توسط سازمان بیمه‌گر بعد از تعیین بسته و نیاز ‌جامعه توسط تولیت یعنی وزارت بهداشت اتفاق می‌افتد.

نقش تعیین کننده وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در خرید راهبردی خدمات
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۰۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، دکتر علی حسن‌زاده درباره خرید راهبری خدمات سلامت گفت: در جریان خرید منابع  جمع آوری شده صرف خرید خدمات می‌شود. این کار به دو شکل خرید منفعل و راهبردی انجام می‌شود. در خرید منفعل، بودجه پیش‌بینی ‌شده و مشخص به پرداخت صورت‌حساب‌ها اختصاص پیدا می‌کند، اما در خرید راهبردی، بیمه وارد فرآیند خرید می‌شود و بررسی ‌می‌کند که چه خدمتی را از چه کسی و با چه قیمتی بخرد و چطور پرداخت کند. ‌

  وی با بیان این‌که خرید راهبردی باید منجر به افزایش پاسخ‌گویی سیستم و تناسب مالی شود، افزود: در خرید راهبردی سه چالش ‌اساسی وجود دارد. اول این‌که چه خدماتی باید خرید شود و چه کسی باید در خرید مداخله کند. نکته دیگر این‌که از چه کسی و چگونه ‌خرید شود که قیمت و نحوه پرداخت و رسیدگی نیز در این موضوع اهمیت دارد. ‌

  بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، حسن‌زاده ادامه داد: در تمام دنیا در خرید مداخلات درمانی دو بحث متولی و خریدار مطرح است که در ایران متولی وزارت بهداشت ‌و خریدار خدمت سازمان بیمه سلامت است. در نتیجه تولیت سیستم یک بحث جداگانه است و حتی سازمان جهانی بهداشت نیز می‌گوید ‌که تولیت سلامت باید نیازها و اهداف سیستم را مشخص کند تا نحوه خرید خدمات مشخص شده و سپس خریدار وارد فرآیند شود. بنابراین ‌انجام خرید راهبردی خدمات سلامت توسط سازمان بیمه‌گر بعد از تعیین بسته و نیاز جامعه توسط تولیت یعنی وزارت بهداشت اتفاق ‌می‌افتد. ‌

  عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: خریدار خدمت در خرید راهبردی می‌تواند با ارائه کنندگان خدمات سلامت درباره ‌حجم، کیفیت، تعداد و غیره مذاکره کند. ‌
  وی با تاکید بر این‌که استقرار مکانیزم‌های قرارداد و بودجه‌بندی و پرداخت در فرایند خرید راهبردی خدمات مشخص می‌شود، گفت: در ‌جهان بحث کمیسیون و هیئت خرید نیز مطرح است که عمدتا در نظام خدمات ملی سلامت مشابه انگلیس و در بازار داخلی اتفاق می‌افتد. این هیئت خرید وارد مذاکره می‌شود و پس از نیاز سنجی، طراحی، برنامه ریزی بررسی می‌کند که چه خدماتی را با چه ‌قیمتی و از چه کسی خریداری کنند و نهایتا این فرایند را پایش و نظارت می‌کند و در واقع به عنوان خریدار آگاه عمل می‌کند.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی