عصر بازاربرنج

رشد ۲۱۲.۷ درصدی مبلغ تراکنش‌های خرید اینترنتی در بهار ۹۹

عصر اعتبار- مبلغ تراکنش‌های خرید اینترنتی در فصل بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل با ۲۱۲.۷ درصد رشد به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.

رشد ۲۱۲.۷ درصدی مبلغ تراکنش‌های خرید اینترنتی در بهار ۹۹
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی شاپرک به تراکنش‌های خرید از طریق موبایل، پایانه فروش و اینترنت در سه ماهه نخست 1399 پرداخته و نوشته است: تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی در این مدت با 17.6 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 1398 به 423 میلیون تراکنش رسید.

  براساس این گزارش سهم تراکنش‌های خرید اینترنتی از کل تراکنش‌های انجام شده 5.8 درصد بوده است. با این حال در بهار امسال از نظر مبلغ تراکنش‌ها شاهد رشد 212.7 درصدی نسبت به سال قبل بوده‌ایم. در سه ماهه نخست سال 1398 مبلغ تراکنش‌های خرید اینترنتی 60 هزار میلیارد تومان بود که این رقم برای امسال به 190 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

  تراکنش‌های خرید از طریق موبایل

  در سه ماهه نخست امسال، تعداد تراکنش‌های خرید از طریق موبایل به 306 میلیون تراکنش رسید که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 1398 معادل 20.3 درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

  با این حال از نظر مبلغ تراکنش‌ها شاهد رشد 5 درصدی بوده‌ایم و مبلغ تراکنش‌ها به 2.6 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم برای بهار 1398 برابر با 2.5 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. سهم تراکنش‌های خرید از طریق موبایل از کل تراکنش‌ها در بهار 1399 برابر با 4.2 درصد و سهم مبلغ تراکنش‌های خرید از طریق موبایل نیز 0.3 درصد اعلام شده است.

  تراکنش‌های خرید از پایانه فروش

  تعداد تراکنش‌های خرید پایانه فروش از 5.423 میلیون تراکنش در بهار 1398 به 6.530 میلیون تراکنش در بهار 99 افزایش یافته که رشدی 20.4 درصدی را نشان می‌دهد.

  سهم تراکنش‌های خرید پایانه فروش در سه ماهه نخست امسال از کل تراکنش‌های انجام شده 90 درصد بوده است. همچنین از نظر مبلغی، مبلغ تراکنش‌ها از 635 هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال قبل به 792 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی 24.7 درصدی را نشان می‌دهد.

  براساس این گزارش سهم مبلغ تراکنش‌های خرید از پایانه‌های فروش از مبلغ کل تراکنش‌ها نیز معادل 80.5 درصد بوده است.

  سهم تهران از مبلغ کل تراکنش‌ها

  در فصل بهار امسال، سهم تهران از تراکنش‌های خرید از طریق موبایل برابر با 97.4 درصد و سهم آن از تراکنش‌های خرید از پایانه‌های فروش برابر با 24 درصد بوده است. از سوی دیگر سهم تهران از تراکنش‌های خرید اینترنتی برابر با 92.7 درصد گزارش شده است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی